0

К онкретни мерки за противодействие и разкриване на престъпления набелязаха представители на Прокуратура, Полиция и Кметовете на общини в Бургаска област. Те се договориха за създаване на всеобхватно видео наблюдение, което да свързва общините, намиращи се на територията на Бургаска област.

Съвещанието бе открито от прокурор Любомир Петров – административен ръководител на Апелативна прокуратура - Бургас. 

Обсъдени бяха въпроси, свързани със състоянието и динамиката на престъпността в съдебния район и необходимостта от активното взаимодействие между правоохранителните органи и органите на местната власт за успешното й противодействие.

Акцент бе поставен върху противодействието на битовата престъпност, пътнотранспортните произшествия, престъпленията, свързани с употреба на наркотични вещества и сериозно засиленият мигрантски натиск.

Освен за изграждането на съвместно видео наблюдение участниците в дискусията се договориха и за отделянето на повече средства от общинските бюджети за закупуване на дрегери, камери за наблюдение и дронове, което също би улеснило работата по установяване и задържане на извършители на престъпления. Повече средства от общинските бюджети ще бъдат отделени и за подобряване на пътната инфраструктура в общините, което трябва да спомогне за намаляване на броя на пътните инциденти.

Договорено бе и засилено практическо сътрудничество между прокуратура и общините по надзора за законност, което да доведе до намаляване на броя на незаконосъобразните актове на общинските администрации, като по този начин те да бъдат максимално правно издържани, за да не бъдат отменяни от съдилищата.

Участниците в работната среща се обединиха около общото разбиране, че успешното противодействие на престъпността може да бъде осъществено чрез ефективно сътрудничество, диалог и взаимодействие между всички институции, в съответствие със законовите им правомощия и задължения.