0

Н ова система за мониторинг на въздуха на територията на София ще покажат днес от Столичната община.

Контролът на качеството на въздуха ще се осъществява с дронове, а в борбата за по-чист въздух на столицата се включва Национален университетски център за геопространствени изследвания към Софийския университет, съобщи БНТ.

Според платформите, които следят за замърсяването на въздуха в столицата, в момента състоянието е приемливо и няма големи завишения на фините прахови частици.