2

С лед МОЧА в София тръгна инициатива и за преместване на Паметника на Съветската армия (Альоша) в Пловдив. В момента съдбата на монумента е в ръцете на Общинския съвет в Града под тепетата. Местните парламентаристи ще трябва да обследват статута на гранитния съветски войник. Изглежда, че той ще бъде премахнат лесно, казус създава само фактът, че се намира в историческа зона „Филипопол-Тримонциум-Пловдив“, която е под закрилата на Закона за културното наследство.

Писмо

Това стана ясно от позиция на областния управител на Пловдив Илия Зюмбилев. Тя дойде в отговор на постъпило до него открито писмо от Атлантическия съвет на България, в което се настоява за бързи мерки от страна на държавата за демонтиране на Паметника на Съветската армия, разположен на Хълма на Освободителите. Зюмбилев изтъкна две важни неща – че този казус вече е решаван без успех и че премахването на недвижими културни ценности (НКЦ) със статут на паметници от местно значение е в правомощията на общинските власти.

Заличаване

Пловдивският губернатор припомни, че със свое решение от 4 април 1996 г. Общинският съвет „е възложил на кмета на Община Пловдив да "предприеме незабавно необходимите действия за заличаване на паметника на Альоша от Хълма на Освободителите като символ на съветската армия окупаторка“. Това решение е обжалвано от тогавашния областен управител пред Окръжния съд, който на 20 юни същата година го отменя като незаконосъобразно, позовавайки се на конституцията и на редица международни спогодби. Решението на пловдивските магистрати е потвърдено от Върховния съд“.

„Общинският съвет като орган на местното самоуправление при настъпили нови обстоятелства може да вземе ново решение по казус, който вече е решаван“, отбеляза Зюмбилев.

Проверка

Негова проверка на статута на соцпаметника в Министерството на културата и в Регионалния държавен архив в града е показала, че Альоша не се ползва с протекция като единична недвижима културна ценност, нито е включен в регистъра на военните паметници.

„А към днешна дата е важен определеният статут от Закона за културното наследство и неговата квалификация. Според нея паметникът на Альоша е ситуиран в границите на недвижима културна ценност – парк „Хълм на Освободителите“, която е със статут на паметник от „местно значение“. Затова считам, че ако Общинският съвет на Пловдив иска паметникът да бъде демонтиран, може да предприеме конкретни стъпки... Нито правителството, нито Министерството на културата могат да вземат решение без местния парламент на Пловдив“, посочи областният управител.

Според него не е проблем и собствеността на монумента. Такъв казус възникна в София със земята под Паметника на Съветската армия. Заради това в началото на август правителството промени статута на имота от публична държавна собственост в частна такава. В Пловдив обаче паметникът на Альоша е общински, без акт за държавна собственост.

Историческа зона

Преместването на съветския паметник изглежда предрешено, но само на пръв поглед. Той попада в историческа зона „Филипопол-Тримонциум-Пловдив“, която е със статут на групова недвижима културна ценност (ГНКЦ) под закрилата на Закона за културното наследство. Последният обхваща културните ценности, но и прилежащата им среда. А как да бъде изключен Альоша от нея, ще трябва тепърва да решават общинските съветници, разбира се, при желание от тяхна страна.

Според ширещите се коментари в европейската столица на културата те щели да чакат да видят дали наистина ще махнат МОЧА от Княжеската градина в столицата. И тогава вече ще отсъждат с палец „нагоре“ или „надолу“, като гладиаторските битки на тукашния римски стадион, съдбата на Альоша. Но преди местните избори нямало да стане. Общинският съветник от Кауза Пловдив Румяна Толова предложи в социалните мрежи въпросът да бъде решен от гражданите чрез свикването на местен референдум.