Google обяви, че започва внедряването на нов алгоритъм с изкуствен интелект в търсачката си. Системата MUM ще анализира търсенията на потребителите и ще преценява дали става дума за лична криза и търсене на помощ.

Технологията е разработена да разпознава "широк набор от търсения за лични кризи". Тя ще разбира намерението и контекста на въведените ключови думи и ще предлага конкретна помощ на потребителя.

Новият алгоритъм ще може да разпознава търсене на съвети и помощ при сексуално и/или домашно насилие, самоубийствени мисли, злоупотреба с алкохол и субстанции. Системата ще намира релевантна информация, която е доверена и помага на потребителя да предприеме конкретни действия, за да получи помощ.

MUM ще започне да се активира поетапно през следващите няколко седмици и  ще работи на 75 езика, за които вече е обучен. Алгоритъмът ще работи в самата търсачка на Google и потребителят не трябва да прави нищо, за да го използва. Компанията казва, че алгоримът постоянно ще бъде обучаван на нови неща и ще бъде проверяван за точност на резултатите, които предлага.