0

С пециални сензори, монтирани в асансьорите, могат в реално време да измерват параметрите на току-що започнало земетресение. Иновацията се предлага от международен екип, в който участват учени от БАН, Техническия университет в София, Софийския университет и техни колеги от Индия, Испания, Италия и Турция. С тази разработка страната ни е напът да получи патент за напълно нова универсална система, която е способна да ни защити от всеки произволен земетръс, обясняват от екипа учени.

Въпросът как антисеизмичните системи могат да защитят сградите ни при трус набира скорост в последно време. Темата стана особено актуална след последния мощен земетръс в Турция, взел хиляди жертви. Сеизмичната защита на конструкциите е една от основните области на изследване на строителното инженерство, особено в географски райони с висок сеизмичен риск. Целта му е да сведе до минимум щетите по сградите и по този начин да спаси животи в случай на земетресения. 

Системата, предложена от нашите учени, предвижда в съществуващите асансьорни шахти, например на последния етаж, да се монтират специални инерционни устройства. Те използват външни източници на енергия, например ток от електропреносната мрежа. Със специални сензори в реално време се измерват параметрите на току-що започнало земетресение. Компютърът на асансьорното оборудване изчислява необходимия управляващ ефект. След това с малко усилия и средства могат да се изградят системи с активно автоматично управление, т.е. да се създаде национална невронна мрежа за сеизмозащита и ветрозащита на сгради и съоръжение, предлагат нашите учени.

Доц. Филип Филипов от Института по механика към БАН обясни, че в момента в България има асансьорни съоръжения, които са обединени в национална мрежа. За пусков механизъм се използва система за ранно предупреждение, която включва мрежата при М>6, и гарантира 100% неразрушимост на всички сгради по време на земетръса. Системата е „приземена", защото е лесна за реализиране, използва се опростен алгоритъм на модално управление само на първа форма на трептене, като така се гарантира сигурно редуциране на 90% от сеизмичната енергия. Останалите 10% от енергията остават като шум, но в никакъв случай не могат да представляват опасност за обитателите на сградите. Такава система е способна да реализира максимата: „Никога повече жертви от земетръс!“, твърди Филипов. Така цялата мрежа от асансьори в страната ще действа като един механизъм - дори само един сензор да даде положителен сигнал.

За някои типове сгради сеизмичната защита е задължително изискване. Това се отнася за: конструкции, които съдържат опасни компоненти и материали; мостове и виадукти за съобщителни пътища от първостепенно значение; важни болнични сгради; стратегически структури за държавата; музеи и паметници на изкуството.

През последните десетилетия традиционният подход, базиран на гарантиране на структурата с висока пластичност, която им позволява да бъдат повредени по широко разпространен начин без срутване, се присъедини към иновативни технологии като активни системи за сеизмична защита. Сред тях може да се нареди и иновацията на нашите учени. Тя бе представена в началото на септември в МДУ Ф. Ж. Кюри, курорт "Св. св. Константин и Елена" край Варна, където се проведоха традиционните Дни на механиката.

Събитието включваше национална конференция по машиностроене и машинознание, семинар по динамика на механични системи, конференция по ТММ и семинар по механика на непрекъснати среди (механика на флуидите, топло- и масообмен). В мероприятието участваха специалисти от всички технически висши училища и БАН, предаде Марица.