1

Н аскоро омъжила се жена от Китай прекара първата си брачна нощ със своя кум вместо със съпруга си, тъй като по невнимание влязла в грешната стая.

Стаите били разположени една до друга и булката по погрешка влязла през грешната врата, а в стаята било тъмно.

По информация на 20minutos двамата били дотолкова пияни след церемонията и празненството, че чак на сутринта разбрали какво направили.