0

Д изеловите превозни средства, особено по-старите модели, могат да допринесат за замърсяването на въздуха по няколко начина:

Емисии на фини прахови частици (ФПЧ):

Дизеловите двигатели отделят по-високи нива на прахови частици в сравнение с бензиновите двигатели. ФПЧ се отнася до малки частици, суспендирани във въздуха, като сажди и други странични продукти от горенето. Тези частици могат да бъдат вредни за човешкото здраве при вдишване, тъй като могат да проникнат дълбоко в белите дробове и потенциално да причинят респираторни проблеми.

Емисии на азотни оксиди (NOx):

Дизеловите двигатели също произвеждат по-високи нива на азотни оксиди в сравнение с бензиновите двигатели. NOx е сборен термин за газове като азотен диоксид (NO2) и азотен оксид (NO). Тези газове допринасят за образуването на смог и могат да имат отрицателни последици за здравето. Те също са предшественик на образуването на приземен озон, който може да бъде вреден както за хората, така и за околната среда.

Липса на системи за контрол на емисиите:

По-старите дизелови превозни средства може да нямат модерни технологии за контрол на емисиите, като филтри за дизелови частици (DPF) и системи за селективна каталитична редукция (SCR). Тези технологии са предназначени да намалят емисиите на прахови частици и азотен оксид. Без такива системи по-старите дизелови превозни средства отделят по-високи нива на замърсители в атмосферата.

Високо съдържание на сяра:

Дизеловото гориво, използвано в миналото, често е имало по-високо съдържание на сяра в сравнение с настоящите стандарти за гориво. Изгарянето на дизелово гориво с високо съдържание на сяра води до повишени емисии на серен диоксид (SO2), което допринася за замърсяването на въздуха и може да причини респираторни проблеми.

Важно е да се отбележи, че напредъкът в технологията на дизеловите двигатели и прилагането на по-строги стандарти за емисии значително намалиха замърсяването, причинено от по-новите дизелови превозни средства.

Съвременните дизелови двигатели включват системи за контрол на емисиите и използват гориво с ниско съдържание на сяра, което води до по-ниски емисии на прахови частици, азотни оксиди и други замърсители.

Има и още няколко фактора, които допринасят за замърсяването на въздуха, причинено от по-старите дизелови превозни средства:

Неефективно изгаряне на гориво:

По-старите дизелови двигатели може да имат по-малко ефективни процеси на изгаряне в сравнение с по-новите модели. Неефективното изгаряне може да доведе до непълно изгаряне на горивото и изпускане на по-високи нива на замърсители в атмосферата.

Поддръжка и настройка на двигателя:

Пренебрегването на правилната поддръжка и настройка на дизеловите двигатели може да влоши техните нива на емисии. Проблеми като запушени или неработещи горивни инжектори, износени филтри или неправилно синхронизиране могат да доведат до повишени емисии и намалена горивна ефективност.

По-висок разход на гориво:

По-старите дизелови превозни средства често имат по-ниска горивна ефективност в сравнение с по-новите модели. Това означава, че те консумират повече гориво, за да изминат същото разстояние, което води до по-високи емисии на замърсители на измината миля.

Празен ход:

Дизеловите двигатели, оставени на празен ход за продължителни периоди, като например в задръстване или докато са паркирани, могат да допринесат за ненужно замърсяване на въздуха. Двигателите, работещи на празен ход, продължават да отделят замърсители, без да допринасят за продуктивната работа, като губят гориво и увеличават емисиите.

Черен дим:

Някои по-стари дизелови автомобили изпускат видим черен дим от изпускателните си тръби. Този дим е ясна индикация за непълно изгаряне и високи нива на емисии на прахови частици. Това е не само вредно за околната среда, но и знак за потенциални проблеми с двигателя, които трябва да бъдат решени.

Като цяло, докато по-старите дизелови превозни средства могат да допринесат за замърсяването на въздуха, продължаващите усилия за подобряване на технологията на двигателя и по-строгите разпоредби помагат за намаляване на тяхното отрицателно въздействие върху околната среда.

За да съдейства по най-добрия начин, „Екометал инженеринг“ изкупува коли за скрап в цяла България. Осигурява безплатен транспорт и взимане на колите от адрес на клиента. Заплаща в брой и на място, най-високите цени за автоскрап в страната.

Работи всеки ден, включително събота и неделя, а оценката на колите става изцяло онлайн, чрез обаждане до кол-центъра на 0885 771 777. За всеки закупен автомобил издава удостоверение за дерегистрация, важащо пред КАТ, за бързо и лесно отписване на колата.

Обадете се сега!