0

М раморно море беше изправено пред екологична катастрофа през 2021 г., когато бяла слуз покри части от морето, поради големия натиск от замърсяване върху него и опустошението, причинено от затоплянето.

Марица

Този път в Мраморно море се образува червен слой, покриващ морската повърхност. Експерти обясниха причината и заявиха, че ако не се вземат предпазни мерки, може да има много сериозни последици.

Червен и на места оранжев слой, покриващ морската повърхност, беше видян в Мраморно море през последните дни покрай Истанбул.

За първи път тези необичайно оцветени образувания във водата, бяха наблюдавани в края на април, в залива Измит и крайбрежието на Бандърма, привлече вниманието. Учените, тълкуващи явлението, са на мнение, че промяната на цвета на морската повърхност е природен феномен "червен прилив".

В най-тясната си дефиниция червеният прилив означава „размножаване на вредни водорасли и микроорганизми“. Десетки фактори в морската екосистема са ефективни за това увеличение. Сред тези фактори на преден план излиза повишаването на температурата на водата, стагнацията на морските условия и най-вече замърсяването.

Медузите придружават фитопланктона, който се размножава прекомерно на брега до Нарлъ, в окръг Бандърма и оцветява морето в оранжево. Отпадъците, попаднали в морето, носят хранителни вещества на тези опортюнистични морски създания, които са станали доминиращи с намаляването на биоразнообразието. Според деканът на факултета по водни науки на Истанбулския университет проф. д-р Мелек Ишибилир Окяр, причината за червения прилив е прекомерното увеличаване на водораслите, наречени фитопланктон, заради условията в околната среда. Броят на тези организми, които са твърде малки, за да се видят с просто око, може да достигне милиони в милилитър вода.

Мраморно море е уязвимо към подобни екологични проблеми както поради естествената си структура, така и поради замърсяването, на което е подложено, подчерта експертът по морска биология. 

Окяр обяснява процеса на разпространение на фитопланктона по следния начин: „Имаме много голяма индустрия и население около залива Измит. Тъй като е залив, капацитетът му за самопочистване е много ограничен. Районът на Бандърма също има подобна структура. От друга страна, не всяка община в района на Мраморно море има усъвършенствано съоръжение за биологично третиране. За съжаление, отпадъците се изхвърлят в морето само след предварително третиране. Така морето се използва като канализация."

По данни на Генералната дирекция по метеорология в Анкара, средната температура на морската вода в Мраморно море за периода 1970- 2023 г. е 15,7 градуса. През последните 5 години обаче средната температура е с 2 градуса над средната за последните 42 години. Земята остави след себе си и най-горещия март досега.  По тази причина както на изток от Мраморно море, в залива Ердек на югозапад също има червен прилив.

Окяр обяснява промяната в екосистемата с увеличаването на хранителните соли: „Много базирани на сушата замърсители пренасят повече хранителни вещества, а именно азот и фосфор, в морето, отколкото е необходимото количество в околната среда. Ние наричаме това „наторяване на морето“.

Морета, замърсени с интензивни хранителни вещества, се наричат „еутрофни“. Еутрофно море означава замърсено море.

Черно и Мраморно море са еутрофни морета. След този етап се появяват заболявания. По-специално, токсичните организми и убиващите рибата организми, които наричаме динофлагелати, могат да се разпространяват прекомерно. „Видовото разнообразие в околната среда намалява, редките видове избягват подобна среда. Така доминиращите видове се увеличават и количеството кислород във водата намалява.“

*Източник: Марица

Марица

Марица

Марица