0

Я бълковият плоден червей е неприятел номер едно по градините не само в България, но и по света.

Напада основно ябълката, крушата и ореха, но не подминава и дюлята.

Това разказа проф. Христина Кутинкова от Института по овщарство в Пловдив на онлайн семинар на Националната служба за съвети в земеделието.

Възрастното насекомо е дребна пеперуда, която при разперени крила достига 15-20 мм. Предните крила са пепелявосиви с многобройни напречни по-тъмни вълновидни линии. На външния край на крилата има по едно продълговато овално тъмнокафяво петно, изпъстрено с 3-5 дъговидни петънца със златист цвят. Задните крила завършват с къси кафяви ресни. При спокойно състояние пеперудата сгъва крилата си стреховидно.

Яйце

Възрастната гъсеница е белезникава. Какавидата е сламено жълта. Яйцето е бяло и наподобява восъчна капка, поради което много трудно се открива. Преди излюпване на ларвата трябва да се напръска със съответния препарат, за да може тя, като се храни, да бъде унищожена.

Развива две поколения годишно. В някои години може да развие и частично трето поколение, но то е с изключително ниска плътност. Зимува като напълно изхранена гъсеница в плътен мръснобял пашкул, под старата напукана кора на стволовете и скелетните разклонения, в почвата, в амбалажа, в плодохранилищата и на други подходящи защитени места. През втората половина на март и в началото на април презимувалите гъсеници какавидират в пашкулите.

Летеж

Пеперудите от презимувалото поколение се появяват около средата на април при условията на Южна България и 15-20 дни по-късно в Северна България. Летежът им продължава до края на юни – началото на юли. Те са привечерни и нощни насекоми и летят между 18 и 24 часа. Слабо се привличат от светлината. През деня обикновено са неподвижни, най-често стоят по долната страна на листата и по клоните във вътрешността на короната. Първоначално имагинират мъжките пеперуди, а след 3-4 дни – женските.

Яйцеснасянето започва 5 до 14 дни след началото на летежа и се осъществява при температури над 14-15 градуса. Средната плодовитост на това поколение е около 40 яйца. Женските предпочитат да снасят върху по-гладки повърхности и затова по това време пеперудите полагат яйцата си предимно по горната страна на листата. Върху плодчетата се снася, когато те са без власинки. Яйцата се снасят поединично. Предпочитат се връхните части на короната.

Живот

Женските живеят 2-3 седмици, като снасят до последния ден от живота си, но най-много яйца се снасят първата седмица. Зародишното развитие продължава от 7 до 15 дни, в зависимост от температурата. Тъй като яйцата са полупрозрачни, по време на ембрионалното развитие в тях се виждат промените, които настъпват при оформянето на зародиша. Отначало потъмняват, след това в тях се образува червено пръстенче, а 2-3 дни преди излюпването главата на гъсеницата се вижда като черна точка – стадий „черна главичка“.

Пълзене

Излюпените гъсеници пълзят по листата и плодовете, за да търсят подходящо място за вгризване в плодовете. Тъй като вгризването продължава няколко часа, те избират защитени – скрити места, където се допират два плода, плод и лист или клонка в чашката между изсъхналите венчелистчета или в ямката на дръжката Понякога входът се открива трудно. Гъсеницата отделя паяжина и изгризва хралупка под кожата на плода. Върху плода се вижда малка купчинка екскременти, а понякога се отделя и тъмен секрет.

В България в овощните градини се използват предимно конвенционални методи за борба с неприятелите, като се употребяват основно органофосфати и пиретроиди, които притежават потенциален риск в екологичен и здравен аспект.

Тест показва ефикасността на препаратите

За 70-годишния юбилей на Института за защита на растенията в Костинброд през 2006 г. за първи път са били представени данни за устойчивост на ябълковия плодов червей. Резултатите от теста са следните:

Емамектин (Афърм) – ефикасност 100%;

Спинозад (Тресър 480 СК) – ефикасност 80%;

Тебуфенозид (Мимик 240 ЛВ) – ефикасност 78%;

Хлорпирифос (Релдан 40 ЕК) – метил – ефикасност 75%;

Тиаклоприд (Калипсо 480 СК) – ефикасност 60%;

Метоксифенозид (Ранер 240 СК) – ефикасност 40%;

Хлорпирифос-етил (Пиринекс 48 ЕК, Дурсбан 4Е, Нуреле Д) – ефикасност 30%;

Индоксикарб (Авант 15 СК) – 20%;

Делтаметрин (Децис 2,5 ЕК, Децис 25 ВГ) – ефикасност 20%;

Дифлубензурон (Димилин 25 ВП) – ефикасност 20%.

За борба се ползват феромони

Използват се феромонови уловки за мониторинг. Те се разполагат или по диагонал, или шахматно.

Световна тенденция е въвеждането на екологичен подход в борбата с неприятелите по овощните култури. Перспективно направление е прилагането на феромоните за борба с плодовите червеи, основно чрез използване на метода полова дезориентация на мъжките пеперуди посредством различни видове диспенсери.