0

В секи фермер трябва да организира осеменителната кампания при овцете така, че да протече в максимално съкратени срокове. В противен случай се затруднява отглеждането на агнетата, защото не са изравнени по възраст, повишава се яловостта и се понижава плодовитостта при овцете, съветват от Националната служба за съвети в земеделието. Половите цикли при овцете са средно 16-17 дни в границите от 14 до 19 дни. Продължителността на половото влечение по време на размърляността е 24-30 часа. Яйцеклетката овулира в края на размърляността, към 32-ия час.

В овцевъдството се практикува естествено или изкуствено осеменяване на овцете. В частните овцеферми естественото осеменяване обхваща почти 100% от овцете. Ако овцете не се заплодят при първото покриване, през следващата разгоненост те се осеменяват повторно.

Примитивен

При овцете се практикуват естествено и изкуствено осеменяване. При естественото се различават няколко начина на заплождане. Произволно заплождане на овцете е най-примитивният начин на съешаване на овцете. В стадото се пускат един или няколко коча, които през цялото време са с овцете. При произволното осеменяване една овца майка може да бъде покрита няколко пъти от един или от няколко коча, а друга да не бъде осеменена през размърляността, не се знае точната дата на заплождането и от кой коч е заплодена.

Въпреки посочените недостатъци стадният начин на осеменяване на овцете все още се практикува у нас от много фермери.

Стадо

При харемно заплождане на овцете в стадо от 35-40 овце майки се пуска само един коч. При харемния начин на осеменяване  на овцете не се знае датата на заплождането, но бащата на приплодите е известен. Недостатък на харемно заплождане на овцете е, че кочът се изтощава, защото не може да се регулират скачките му.

Пускане от ръка

Пускане от ръка е най-съвършеният начин за заплождане на овцете при естественото осеменяване. Размърляните овце се откриват с кочове пробници, отделят се и се покриват от най-добрия коч. Обикновено на коч се определят 3-4 скачки дневно с интервал за почивка.

Ефективно

Изкуствено осеменяване на овцете е много ефективен метод, познат отдавна в нашата страна. При прилагане на изкуственото осеменяване даден коч с високи качества се използва най-рационално при голям брой овце майки.

Важна особеност при прилагането на изкуственото осеменяване е откриването на размърляните овце майки. За тази цел се използват кочове пробници, които се отглеждат в отделно помещение. На един коч се предвиждат 70-80 овце майки. Пробниците трябва да са здрави, добре хранени и с активна полова дейност. Преди да се пуснат в стадото, поставят им се престилки, за да се предотврати евентуалното заплождане на овцете.

Кочовете пробници се пускат в стадото сутрин и вечер. Размърляните овце майки допускат пробника до себе си и позволяват да бъдат заскачани. Те веднага се отбелязват с боя (в никакъв случай блажна) или с друг знак и се отделят от стадото. Ако размърляните овце са открити сутринта, те се осеменяват за първи път вечерта и за втори на следващата сутрин. Осеменените овце постепенно образуват стадо, отделно от неосеменените.

Изкуственото осеменяване се извършва от подготвени техници осеменители.

Правилно е да се прилага дълбоко цервикално осеменяване, което гарантира заплождането на овцете.

Овцете се разгонват повторно

Кочовете (разплодниците и пробниците) трябва да се хранят добре през осеменителната кампания. Относително малкият им брой позволява да се поддържат в разплодна кондиция през цялата година. Дневната им дажба трябва да включва 1-1,5 кг концентрирана смеска и на воля сено и силаж през зимата или зелена трева през лятото. В такъв случай не е необходима специална подготовка на кочовете за осеменителната кампания. Допълнително в зависимост от натовареността им в дажбата може да се включат обезмаслено мляко, моркови, тривитаминол и др.

За да се повиши заплодяемостта на овцете майки, през осеменителната кампания трябва да се избягва храненето със свежи зелени фуражи, защото съдържат т.нар. фитоестрогени. Тези вещества причиняват изхвърляне на заплодената яйцеклетка, в резултат на което се увеличава броят на повторно разгонилите се овце.