0

М есец август се характеризира с високи температури и ниска влажност. В повечето райони на страната пашата на пчелите драстично е намаляла. Пчелите имат нужда от големи количества вода. За тове е хубаво да им подсигурите в близост поилки с чиста вода, най-добре да е изворна или такава в която няма хлор, съветват специалисти.

През август основните растителни видове, които осигуряват пашата на пчелите в нашата страна, вече са прецъфтели. Само памукът, резенето, дребнолистните тютюни и някои блатни треви осигуряват по-значителни количества нектар. В поливните райони люцерновите площи също осигуряват нектар и пчелите ги използват за паша. Във високопланинските райони със смърчови насаждения, а в някои години и в по-ниските райони с широколистни дървесни видове през август се явява мана, която активизира работата на пчелите и развитието на семействата и те събират значителни количества от нея.

Пити

При високи температури пчелите се насмукват с мед и излизат на прелката или външните стени на кошера. По този начин се спасяват от горещините. Най – добре е да се осигури вентилация на кошера и сянка в след обедните часове. Пчелната майка намалява своята дейност пчелите ограничават пилото. Поради намаляване на източниците на нектар през август работата в пчелина трябва да се извършва внимателно, за да не се допусне нападение между семействата. Всяка извадена от гнездото пита трябва да се поставя веднага в преносимото сандъче, да се използуват покривни платна при прегледите, да не се държат продължително време отворени кошерите и т.н. При поява на първи признаци за възбуждане на пчелите и обикаляне около преглеждания кошер прегледът трябва да се преустанови за известно време, а след това да се започне от другия край на пчелина. Най-добре е, когато се налагат прегледи при безпашие, особено през втората половина от лятото и през есента, да се работи сутрин рано и привечер.

Помещението където центрофугирате меда, трябва да бъде добре затворено. След работа почистете добре, а съдовете с мед и разпечатки затворете.

Чиста

Осигурете чиста вода за пчелите, след намаляването на нектара те се нуждаят от повече вода.
След центрофугирането на меда може да поставите анти вароатозните ленти. При високи температури избягвайте препарати, които действат, чрез изпарение. Препоръчваме пиретроидни препарати, които действат при контакт с пчелите. Сменяйте препаратите, така ефективността им е по-голяма и се избягва и резистентността, която акарите придобиват. Ако ползвате Фурмитом, слагайте плаките, когато температурата на въздуха е под 25 градуса. Наблюдавайте пилото в горещото време за проявява американския гнилец.

Обърнете специално внимание на новосъздадените отводки, хубаво е да се подхранват редовно с инвертиран сироп, така се стимулира пчелната майката. При подхранването ползвайте хранителни добавки, витамини, белтъчини, минерали, така ще увеличите пилото и отводките ще са по добре подготвени за зимата. През този месец може да се направи и подбудително подхранване, ако липсват медови запаси увеличете дозата.

Подмяна

Все още не е късно да подмените майките, които не са продуктивни. Нашия опит показва, че през този период от време, пчелите са по-склонни да приемат придадените им майки.
Ако към края на месеца имате слаби семейства, присъединете ги към други. Не оставяйте слаби пчелни семейства в пчелина, те ще бъдат разграбени още в началото на есента.

Като заключение за това как да се грижим за пчелите през август, можем да кажем, че с подсигуряването на вода на пчелина, създаването на условия за отглеждане на много пило, запасяването на пчелите с поне 15-16 кг мед и 1-2 пити с прашец, както и изчистването от кърлежи и болести, ние ще си гарантираме успешното презимуване и доброто пролетно развитие на пчелните семейства.