0

Г оляма част от пенсионерите освен основната сума получават и добавка, която е част от друга пенсия, на която имат право. Основно това са така наречените вдовишки добавки, тоест част от пенсията на починалия съпруг. Има обаче и други пенсии и добавки, които се отпускат по определен ред, обясниха за „Телеграф“ от Националния осигурителен институт (НОИ).

Изисквания

Най-масовата трудова пенсия е за осигурителен стаж и възраст. През 2023 г. ще се пенсионират мъжете, навършили 64 години и 6 месеца, със стаж от 39 години и 4 месеца, а жените трябва да са навършили 62 години със стаж от 36 години и 4 месеца. Изискванията са различни за различните категории осигурени лица. При непълен осигурителен стаж желаещите да се пенсионират имат опция да платят липсващия до 5 години стаж. Пенсионери могат да станат и тези, които навършват 67 г. през 2023 г., но трябва да имат 15 г. трудов стаж. На ранно пенсиониране подлежат военнослужещи, служители от службите за сигурност или за обществен ред, или други специални служби, техните пенсии са на отделен ред. Има и пенсия на балерини, балетисти и танцьори, които са по чл. 69а от Кодекса за социално осигуряване. Такива са и пенсиите на работниците от първа и втора категория труд като миньори, водолази и др. Учителите също се пенсионират по друг ред, тази година жените трябва да са навършили 59 г. със стаж 25 г. и 8 месеца, а мъжете на 61 г. и 6 месеца със стаж 30 г. и 8 месеца. Сред трудовите пенсии са също тези за инвалидност поради общо заболяване и поради трудова злополука и професионална болест.

Пенсии, които не са свързани с трудовата дейност, са социална за старост, социална за инвалидност, пенсия за военна инвалидност и за гражданска инвалидност, както и персонални пенсии.

Права

Придобиването на право на повече от една пенсия не е достатъчно условие същата да бъде получавана, обясняват от НОИ. Не могат да се получават едновременно пенсия за стаж и възраст с наследствена пенсия за стаж и възраст. Същото важи и за наследствена пенсия за стаж и възраст с лична или наследствена пенсия за инвалидност поради общо заболяване. Не могат да се вземат в целия им размер лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване с наследствена пенсия за инвалидност поради общо заболяване. Социална пенсия за старост, социална пенсия за инвалидност и персонална пенсия с друг вид пенсия, включително пенсия, отпусната в друга държава, също не е възможно да се получават заедно, както и наследствена пенсия за стаж и възраст или наследствена пенсия за инвалидност поради общо заболяване с наследствена пенсия от същия вид. Когато пенсионерът има право на повече от една пенсия, при изредените вече условия за несъвместимост остава пенсията, която е в по-голям размер, а другата се спира, допълват от НОИ. Всеки с подобен казус обаче има право да получава половината от останалите видове пенсии, а сумата се води добавка. Това правило важи и за военноинвалидите с тази разлика, че когато те навършат възрастта по чл. 68 от КСО, получават пълния размер на определените им две пенсии – пенсията за осигурителен стаж и възраст и пенсията за военна инвалидност. В пълен размер на личната си пенсия и на наследствената пенсия за военна инвалидност получават и родителите на починали по време на наборна военна служба и на военнослужещите, загинали във военни операции или мисии извън територията на страната.

Заедно

Според разпоредбите на НОИ едновременно могат да се получават няколко вида пенсии, които се водят пенсия плюс добавка. Това са лична пенсия за осигурителен стаж и възраст с лична пенсия за инвалидност поради трудова злополука или професионална болест. По-голямата по размер пенсия се изплаща като първа в пълен размер, а втората в размер 50 на сто. Лична пенсия за осигурителен стаж и възраст се взема заедно с лична пенсия за военна инвалидност, като по-голямата се изплаща като първа в пълен размер, а втората е наполовина. При навършване на възрастта по чл. 68 от КСО, което означава съответната възраст за годината на пенсиониране, двете пенсии се получават в пълен размер. Същото важи за лична пенсия за осигурителен стаж и възраст с лична пенсия за гражданска инвалидност, втората е в размер 50 на сто.
Повече от една пенсия може да се получава и с наследствена пенсия за инвалидност поради трудова злополука и професионално заболяване от починал съпруг. Същата се изплаща в размер 50 на сто към останалите пенсии, посочват от НОИ.

Добавки

Отделно от това към сбора от пенсии, на които има право пенсионерът, се изплащат добавки на базата на разпоредби на Кодекса за социално осигуряване и други закони. Това са добавка за чужда помощ, за хората с увреждания, които имат право на нея. Вдовишките добавки са най-масови. Те се получават като 26,5 на сто от пенсията на починалия съпруг, като се преценява коя от двете пенсии е по-висока и се взема нейният размер. Добавка се получава и от Учителския пенсионен фонд. Ветераните от войните също получават добавка, както и лицата, работили в тежки и вредни производства.