0

Х ормоналното поведение при папагалите е нещо естествено. Някои видове са по-склонни към целогодишно хормонално поведение, докато други видове стават хормонални само веднъж или два пъти годишно. По време на хормонални периоди папагалите стават възбудими, импулсивни и склонни към агресия.

Поведение

Вашата птица може да проявява свързани с хормоните поведение като:

  • приклякване при женските, когато собствениците ги галят по гърба или крилете
  • унищожаване на перата на гърдите или между краката. Често отхапват част от перото или го отскубват цяло
  • птиците правят опити да повърнат върху собствениците или върху хранилки и играчки
  • криене на тъмни места, под мебели, в гардероби и навсякъде, където изглежда като добро място за гнездене
  • раздробяване на хартия и други меки предмети, включително дървени кацалки
  • агресия и силно вокализиране

Причина за пиковете в хормоналното поведение в повечето случаи са сезонни и се основават на увеличаване в светлинния ден. Наличие на разнообразна храна, подходяща за изхранване на поколението, и наличие на гнездова територия. В плен храната е налична непрекъснато, а повечето птици имат увеличен светлинен ден поради наличие на светлинни източници в домовете ни.

Стимул

Когато се сблъскаме с размножително поведение при домашните ни папагали, трябва да направим всичко възможно да не го стимулираме. За жалост поради липсата на достатъчно движение и витаминозна храна често женските папагали страдат от задържане на яйце в яйцепровода, жлъчен перитонит, пролапс на клоаката и неоплазия. Лечението включва намаляване на продължителността на деня до 8 часа дневна светлина, премахване на скривалищата за гнездене и всички играчки, към които птицата може да е прекалено привързана, и обсъждане със собственика на подходящото отношение към птицата. Може да са необходими добавки с калций или се поставя деслорелин имплант интрамускулно в гръдния мускул или подкожно върху гърба.

*Автор: Д-р Йоан Славчев