0

Т ройката в леглото е сексуален акт, включващ трима души, около нея често има любопитство, интриги и малко страх. Нейното потенциално въздействие върху взаимоотношенията на партньорите понякога е тема табу.

Проучване

Тройката е сексуален акт на трима души едновременно и включва много различни договорености – може да бъде хетеросексуален, хомосексуален или бисексуален. Трябва да се отбележи, че тройките могат да имат много различни форми: като се започне от така наречените „триади“, в които всички участват в някаква дейност помежду си, до тройка, при която вниманието на участниците не е равномерно разпределено между различните партньори и може дори да не правят секс директно с някого от тях. Динамиката на тройките е разнообразна и зависи от границите и желанията на участващите в нея. Важно е всички страни, участващи в тройката, да разберат какви са мотивите им да участват в тази дейност. За някои е възможност за сексуално себеоткриване и нещо като приключение, което позволява на участниците да изследват своите фантазии и желания, които не биха могли да изпълнят сами. За други е начин за подобряване на интимността в съществуващите взаимоотношения, насърчаване на открита комуникация, доверие и взаимно разбиране между партньорите. В допълнение тройката е добро място да изпитате нови форми на удоволствие и връзка с партньора си, да разширите границите си и собствения си сексуален репертоар. Според проучване сред 4175 души, проведено от сексизследователя на Института „Кинси“, 87% от жените и 97% от мъжете са фантазирали да правят секс с повече от един човек едновременно. Според друго американско проучване обаче само 10% от жените и само 18% от мъжете са правили тройка. Както можете да видите, фантазиите за групов секс са много чести, но тяхното осъществяване в реалността е доста рядко било то поради страхове, табута или други причини.

Общуване Изисква се честност, открито общуване и чувствителност, за да започнете да говорите за тройка с партньора си. Първо започнете, като създадете безопасно и неосъждащо пространство, където можете да говорите с взаимно доверие и уважение. Бъдете отворени за мислите и желанията си, но в същото време бъдете отворени за чувствата и перспективите на партньора си. Важно е да подходите към този разговор с разбиране, че вашият партньор може да няма същия интерес или ниво на комфорт. Решаването доколко вие и вашият партньор сте готови за тройка е важна стъпка, която изисква предпазливост, самонаблюдение и открита комуникация. След като всички участващи са се споразумели за границите и очакванията и има взаимно желание и съгласие, е време да преминете към кревата. Подходете към това изживяване с отворен ум, положително отношение и желание да вземете предвид удоволствието и комфорта на всички участници. Започнете бавно и редовно проверявайте позицията на другия по време на акта.

*Автор: Лина Димитрова