0

Д жипита дерат с такса за издаването на здравен картон. За това се оплакаха родители пред „Телеграф“. Наша проверка показа, че в онлайн секцията за въпроси и отговори на здравната каса също са постъпили сигнали за подобни практики.

Както в детските градини, така и в училищата се изисква т.нар. здравна профилактична карта, в която се попълва основна информация за детето – ръст, килограми, приложени ваксини и т.н. Заедно с това е необходимо и предоставянето на контактна бележка, която удостоверява, че детето не е било в близост до заразноболни. Оказва се, че някои лични лекари са въвели нерегламентирана такса за издаването на тези документи.

Въпрос

Така например в сигнал до НЗОК майка пише, че лекарят на 3-годишното й дете е поискал 10 лв. за здравния картон и 5 лв. за контактната бележка. По думите й той не е издал касов бон за заплатените суми. „Месец преди това за издаване на лична здравна профилактична карта на другото ми дете не изисква никаква сума“, отбелязва жената и пита: „На какво основание и има ли право да ни таксува, след като е сключил договор към НЗОК? Има ли някакви промени в практиката на общопрактикуващите лекари, които ние пациентите не заем, и цените не са ли регламентирани“.

Отговор

В отговор от касата посочват, че изготвянето на талон за здравословното състояние на деца и ученици, оформянето на здравно-профилактична карта, предоставянето на данни за извършени задължителни имунизации и издаването на медицинска бележка за липсата на контакт със заразноболен са включени в пакета от дейности, които общопрактикуващият лекар изпълнява по договор с НЗОК. С други думи родителите не дължат никакво заплащане за тези услуги. Същото важи и за издаването на служебна бележка, удостоверяваща извършените задължителни имунизации и профилактични прегледи на деца съгласно Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи, допълват от касата. От фонда допълват, че при изискване на такива такси можем да подадем жалба до РЗОК, с която личният лекар е сключил договор. От касата обаче напомнят, че издаването на извинителни бележки за отсъствия на дете от забавачка или училище не се покрива от бюджета на НЗОК и лекарят има право да иска заплащане за тях. На повечето места цената е между 2 и 5 лв.