0

Д ържавен фонд “Земеделие“ публикува онлайн анкета, за да проучи какви са нагласите и удовлетвореността на земеделските производители, кандидатствали за европейско финансиране през настоящия програмен период. Анкетата се състои от 15 въпроса, а в анонимните си отговори фермерите могат да посочат дали са се сблъсквали с корупционни практики сред служителите на фонда, като вариантите на отговорите са 3. Запитването вече е активно на: https://www.dfz.bg/bg/prsr-2014-2020/polls-2014-2020/

Държавен фонд “Земеделие“ публикува онлайн анкета, за да проучи какви са нагласите и удовлетвореността на земеделските производители, кандидатствали за европейско финансиране през настоящия програмен период. Анкетата се състои от 15 въпроса, а в анонимните си отговори фермерите могат да посочат дали са се сблъсквали с корупционни практики сред служителите на фонда, като вариантите на отговорите са 3. Запитването вече е активно на: https://www.dfz.bg/bg/prsr-2014-2020/polls-2014-2020/

В края на този програмен период и на прага на новия, когато европейските пари за земеделие ще се разпределят по друг начин, но от същата разплащателна агенция, администрацията пита фермерите доволни ли са от отношението на служителите във фонд "Земеделие" и лесно ли са намирали информация за програмата за селските райони и за възможностите за кандидатстване за субсидии.

Чрез отговорите си земеделците могат да оценят качеството и количеството полезна информация, получавана от сайта на институцията, както и условията за подаване на заявления по електронен път.

Авторите на анкетата питат още, дали се е налагало стопаните да звънят на горещите телефони във фонд "Земеделие" и дали при възникване на проблем са получавали адекватна помощ от експертите. Фермерите могат да опишат дали са подавали сигнали за корупция сред чиновниците, дали забелязват подобрение в работата им през последните 6 месеца, както и да дадат препоръки за оптимизиране дейността на фонда.