П о предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) през ноември 2021 г. сезонно изгладеният индекс на промишленото производство се увеличава с 1,4% в сравнение с октомври.

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) през ноември 2021 г. сезонно изгладеният индекс на промишленото производство се увеличава с 1,4% в сравнение с октомври.

През ноември 2021 г. промишленото производство нараства с 13,2% спрямо съответния месец на 2020 г. Повишение спрямо предходния месец е регистрирано в добивната промишленост - с 8,2%, и при преработващата промишленост - с 0,7 на сто, а намаление - в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 2,6 на сто.

На годишна база ръст е отчетен при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 48%, в добивната промишленост - с 42,3%о, и при преработващата промишленост - с 5,5%.