0

Н аредба за качеството на питейната вода ще въведе 48 показателя, на които трябва да отговаря ценната течност според Европейска директива 2020/2184. Изискванията са на Световната здравна организация. У нас хората в много райони и селища на страната пият не само мътна, бъкаща от различни елементи - манган, уран, пестициди и други химически елементи и микроорганизми, но и скъпа вода.

Проектът, публикуван на сайта на МРРБ, мина през обществено обсъждане и предстои да влезе в сила, без да се съобрази с критиките, предложенията и коментарите за промени и включване на нови текстове и изисквания.

Критики

В наредбата липсват санкции при неспазването й, както и връзка с други законови и нормативни актове за ВиК отрасъла. Не е посочено как подаването на некачествена вода ще се отрази на цената й, коментира в становището си доц. д-р инж. Галя Бърдарска от БАН. Средно 60% от водата изтича от авариращи тръби. Наличието на огромни течове може да доведе и до замърсяване на водата в мрежата, да причини повреди на сгради и съоръжения, коментираха за „Телеграф“ от Националното сдружение на общините. Те изискват да се регламентират стандарти на качество на услугата, предоставяна от ВиК операторите. В своето становище омбудсманът проф. Диана Ковачева обръща внимание, че показателите за качество „общи загуби на вода във водоснабдителните системи“ не се вземат предвид от водния регулатор при изменението на цената на ВиК услугата за 2023 г. Нямаме отношение към тази наредба, нейната сфера на действие е здравеопазването, отговориха от КЕВР на въпрос на вестника.

При сега действащата структура на ВиК отрасъла независимо от изразходваните европейски и бюджетни средства броят на населението на водни режими не намалява, както и подаването на питейна вода със стандартни отклонения по показателите мътност, нитрати, желязо, манган, нитрати, уран и др., коментира доц. д-р Бърдарска.

Параметри

Питейната вода трябва да се контролира да не съдържа Е.коли и ентерококи, химически елементи, отделни метали и органични съединения, пестициди и субпродукти от дезинфекцията и вещества от пречистването на питейната вода, метали от състава на тръбите. ВиК-та, общини и държавата трябва да осигурят и включат в бизнес плановете си за 2022-2026 г. финансови и други средства за прилагане на новата наредба. А всеки човек има право на достатъчна, изгодна, физически достъпна, безопасна и приемлива вода за лични и битови нужди.