0

З аплатите на чиновниците с най-ниски възнаграждения ще бъдат вдигнати по методика, за да се изгладят разликите в заплащането за едни и същи длъжности в бюджетните организации. Това предвижда проектобюджетът за следващата година, става ясно от тригодишната бюджетна прогноза към него.

От текста се разбира, че са предвидени пари и за увеличаване на възнагражденията в бюджетните организации като цяло. Заложените допълнителни пари за увеличение на заплатите възлизат на 375 милиона лева. В тях влизат и 29 милиона лева за общинската администрация, изпълняваща делегирани държавни дейности.

Разходите за персонал, предвидени в бюджета, като цяло се вдигат с 2 млрд. лева. Част от увеличението идва от предстоящото вдигане на минималната работна заплата на 933 лева от Нова година.

Учители

Гарантирани са средства за увеличение на възнагражденията на учителите, така че да се продължи политиката заплатите им да бъдат на ниво поне 125% от средната работна заплата в страната. За тази цел са заделени 290 милиона лева.

В бюджета са заложени и помощите за родителите на ученици в първи, втори, трети, четвърти и осми клас за следващата учебна година. Размерът им се запазва на 300 лева.

Учебници

Заделени са и пари за безплатни учебници, като за първи път следващата учебна година държавата поема този разход за пособията от 8 до 12 клас. Предвидените по това перо средства са 88 милиона лева. В тях влизат 8 милиона лева, с които се покрива индексирането на цените на учебниците с инфлацията.

Разчетени са 30 млн. лв. за разходи за издръжка на образователните институции и почти 87 млн. лв. за изграждане на нови детски градини и ясли. 50 млн. лв. са за изграждане на нови и ремонт на съществуващи спортни площадки в училищата.