0

Ц ифровата трансформация може да бъде катализатор на развитието – когато и ако наистина се случи. За компаниите в България и региона е важно да разберат какво представлява тя, как да я започнат и съответно ускорят.

Приложението на цифровите технологии е само предпоставка за сформиране на рамките за трансформация. По-трудната част е интегрирането им във фирмената култура, процесите и бизнес модела.

Какво (не)е цифрова трансформация?

Въз основа на няколко десетилетия опит във въвеждането на облачните технологии и работата с повече от 200 клиенти в региона фирмата Mainstream дефинира ключовите елементи на цифровата трансформация.

Стратегия – всеки цифров проект е базиран върху създаването на желания сценарий, на онова, което фирмата желае да постигне с помощта на новите технологии. Честа грешка е уеднаквяването на целите и средствата. Цифровите инструменти са инструменти за постигане на целите и могат да бъдат общи за различните фирми, а целите са уникални и зависят от моментното състояние, степента на цифрова зрялост, индустриятa и други.

Разрушаване на бариерите – опирайки се на по-широката стратегия на трансформацията, фирмите трябва да създадат мрежи между различните сектори, технологии и процеси в цифров бизнес модел.

Реорганизиране – цифровата трансформация изисква нова, по-динамична и гъвкава бизнес система. В зависимост от състоянието във фирмата, понякога това означава усъвършенстване на бизнес процесите, например чрез автоматизация, но може да предполага и цялостно препроектиране.

Управление – трябва да се има предвид, че трансформацията не е единичен проект, а процес, който трябва да се управлява активно по начин, който следва пазарните промени и изискванията на потребителите, намалява риска и осигурява постоянна оптимизация на дейността.

Демистификация – докато служителите не знаят за какво служат определени цифрови инструменти или не ги използват достатъчно, докато технологиите се свързват предимно с IT, а предимствата им не са очевидни за бизнес потребителите, цифровизацията ще бъде единствено „козметична“ промяна. Огромна роля за промяната на това играе обучението – от ръководителите, но и от технологичните партньори.

Цифрови инициативи в (пост)ковид света

Повече от всякога възниква необходимост от работна среда, в която заетите са свързани ефективно, обменът на информация е по-динамичен и прозрачен, а сигурността на данните е на първо място.

Приспособяването към новите обстоятелства изисква технологии, каквито са облачните, които дават възможност за гъвкаво предоставяне на IT ресурси, екипна комуникация и достъп до корпоративните данни от всяко място.

Направете първата крачка към цифровизацията с експертна помощ

За да влязат навреме в крак с цифровизацията, големите, малките и средни предприятия се нуждаят от специалисти, които да ги преведат стъпка по стъпка през целия процес. Познаването на прогресивните технологии е ключово, както и скоростта на адаптация. А тя се гарантира от опита.

Затова посланието на Mainstream е, че най-ефективният път към цифровата трансформация минава през партньорството.

Научете как да ускорите цифровизацията на фирмата си още днес. Насрочете безплатна консултация с експертите на Mainstream ТУК.