1

Ц ената на застраховката „Гражданска отговорност“ ще бъде обвързана с това дали водачът е причинил щети при ПТП. Това става ясно от проекта за промени в застрахователния кодекс, публикуван от Министерството на финансите.

Точният текст гласи, че застрахователят приема и прилага правила за коригиране на застрахователната премия въз основа на предявените претенции за определен период от време.

При прилагането на бонус-малус системата застрахователите служебно ще ползват данните от електронния регистър, поддържан от Гаранционния фонд, за предявените и изплатени претенции.

ВНИМАНИЕ! Важни промени в "Гражданска отговорност"!

Щетите при катастрофа ще влияят на премията

 Щетите при катастрофа ще влияят на премията
iSTOCK

Коментар

Това няма да работи, ние и в момента си имаме черни списъци на ниво компания и увеличаваме 8-10 пъти цената за шофьори, причинили щети, обясняват застрахователи. Те обаче подчертават, че вземането под внимание на обезщетенията е глобален подход в застраховането.

Както „Телеграф“ пръв писа, с промените в кодекса МФ предлага въвеждане на бонус-малус системата, но всеки застраховател сам да си изработва правилата, като взема под внимание предявените претенции за покриване на щети, причинени при ПТП.

Така окончателно отпада идеята, обмисляна преди няколко години, цената на „Гражданската“ да зависи от поведението на пътя на шофьора и нарушенията, които прави, например за превишена скорост и минаване на червено.

Предявяване

С друга промяна в кодекса ще се даде възможност за предявяване на застрахователни претенции по електронен път, без да се изисква електронен подпис. За целта застрахователите ще обявяват поне адрес на електронна поща.

Урежда се и възможността за сключване на застрахователния договор от разстояние. Дават се три варианта – като електронен документ, подписан от страните с електронен подпис; на хартиен носител със саморъчни подписи; чрез страница в интернет или онлайн платформа.