0

С измененията и допълненията на Закона за енергетиката от 1 юли 2024 г. се пристъпва към следващия етап на либерализацията на пазара на електрическата енергия. Напълно се либерализира пазарът на тока на едро.

Премахва се ролята на НЕК като обществен доставчик за регулирания пазар. Но пазарът на тока остава регулиран за битовите потребители до края на 2026 г.

Крайните снабдители ще доставят електроенергия на домакинствата по регулирана цена. С промени в Наредбата за регулиране на цените на електрическата енергия се определят нови правомощия на регулатора и как ще се определят съответните цени.  

Промени

От 1 юли 2024 г. Министерският съвет ще определя базисна цена на електроенергията за регулирания пазар (домакинствата) въз основа на средната на борсата за месеца. Когато пазарната цена на тока е по-висока от определената от Министерския съвет базисна цена на електрическата енергия, Комисията за енергийно и водно регулиране ще определя размера на компенсацията за домакинствата.

ПОМОЩИ: Пускат две тарифи за водата

Парите за компенсацията ще се формират от няколко източника – от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, от програми на Министерския съвет, финансирани от бюджета, и други източници.  

Обратно, когато пазарната цена на електроенергията е по-ниска от определената от МС базисна цена, крайните снабдители ще връщат определената от КЕВР разлика във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“. Компенсаторният механизъм е предвиден да действа за преходния срок до пълната либерализация и излизане на битовите потребители на свободния пазар.

Както досега домакинствата ще плащат така наречената крайна цена на услугата „доставка на  електроенергия“, в която освен цената на енергията влизат цените на мрежовите тарифи на електроразпределителното дружество плюс  мрежовите тарифи за пренос на тока. Под въпрос е дали ще се добави още една компонента – цена „задължение към обществото“, обясниха от КЕВР за „Телеграф“. 

До края на март електроразпределителните дружества и Електроенергийният системен оператор (ЕСО) трябва да подадат в КЕВР заявленията си за промени на своите мрежови   цени. 

Тарифи

Домакинствата ще получат фактурите си за тока за юли както досега – от доставчиците крайни снабдители, казаха от КЕВР. Няма да има и промени в срока за плащане. 
Все още не е решено дали ще има дневни и нощни тарифи на електроенергията, както е в момента.  Законът предвижда да могат да се сключват постоянни и променливи договори за доставка на електроенергия от краен снабдител или търговец на свободния пазар.