0

Д ържавата ще ни пита от кои пътища сме най-недоволни и ще преценява къде да ремонтира според това колко жалби има за състоянието на дадено шосе.

Това става ясно от съобщение на пътната агенция, според което до 15 октомври всеки гражданин ще може да прави предложения кои пътища да бъдат включени в инвестиционната програма на агенцията за следващата 2023 г. както за текущ, така и за основен ремонт. Предложенията могат да посочват цели пътища или определени участъци от тях. Гражданите ще могат да се жалват от състоянието както на пътища първи, втори и трети клас, така и на автомагистрали.

Процедура

В момента агенцията разработва процедура за приоритизиране на ремонтите и дейностите по проектиране, строителство и поддържане на пътищата за всяка календарна година, обясниха от агенцията. Целта е агенцията да получи обратна връзка от гражданите за неотложните според тях ремонти. Предложенията ще бъдат разгледани от постоянно действаща комисия в АПИ, която ще приоритизира окончателните списъци с пътищата за ремонт през 2023 г.

Предложения

Гражданите ще могат да изпращат предложения и сигнали, включително снимки и видеоматериали чрез форма за подаване на предложения за пътища с необходимост от ремонтни дейности на имейл адрес signali@api.bg. На сайта на агенцията е публикуван и формуляр, който може да се ползва за сигналите. Той включва подател, който може да е гражданин, кмет или областен управител. По-нататък има място за посочване на пътя, коя част от него е за ремонт, както и какъв точно е проблемът в участъка.

Новината бе посрещната с радост от жителите на село Черешово, Русенско, които от месеци се оплакват от състоянието на пътя до съседното село Сеслав, Разградско. Макар и пътят там да не е част от републиканската пътна мрежа, местните се надяват, че сигналът им няма да попадне в глухи уши.