0

О бщо 134 дни работим за попълване на държавната хазна през тази година, което е с 10 дни по-малко спрямо заложените средства по бюджета през 2022 г. Това сочат данни на Института за пазарна икономика за деня на данъчната свобода. Според тях тази година, ако всичко, което изработват българите, отиде за попълване на бюджета, след 13 май хората ще работят за себе си. Бюджетът за тази година предвижда приходи в размер на 75,3 млрд. лв.

На база очаквания размер на БВП от 206 млрд. лв. през 2024 г. излиза, че за ден изработваме над 562 млн. лева. 

Сравнение 

За сравнение през 2022 година денят на данъчна свобода е настъпил 146 дни след началото на годината, а 2021 година е бил на 140-ия ден. Приходите, заложени в хазната за 2022 година, са в размер на 57 млрд. лв., което е с 18 млрд. по-малко спрямо прогнозираните за тази година. 

Денят на данъчна свобода за миналата година не беше определен, тъй като тогава нямаше бюджет в началото на годината и без ясна рамка на публичните финанси няма и как да бъде прогнозиран. 

Дефицит 

За тази година тази дата стъпва на консолидираните приходи в хазната, но следва да бъде отчетен и големият бюджетен дефицит в последните години.

През 2024 г. консолидираните държавни разходи са предвидени в размер на 81,5 млрд. лв., което означава, че дефицитът в държавните финанси се очаква да достигне 6,2 млрд. лв.

Тази сума се равнява на 11 допълнителни дни, в които икономиката трябва да работи само за бюджета, ако искаме да няма дефицит и да покрием всички разходи, без да теглим нов заем.

В средносрочната бюджетна прогноза е заложен дефицит в размер на 6-7 млрд. лв. и през 2025 и 2026 г., така че темата за устойчивостта на бюджета, размера на държавния дълг и лихвите по него ще бъде особено актуална в следващите години.