0

П рез декември 2021 г. броят на пътническите полети в ЕС е нараснал със 130 на сто спрямо същия месец на 2020 г., отчита Евростат. Това обаче все още е доста под предпандемичните равнища (-24 на сто спрямо декември 2019 г.).

През декември 2021 г. броят на пътническите полети в ЕС е нараснал със 130 на сто спрямо същия месец на 2020 г., отчита Евростат. Това обаче все още е доста под предпандемичните равнища (-24 на сто спрямо декември 2019 г.).

В абсолютно изражение броят на търговските полети през декември 2021 г. е бил 383 720 спрямо 166 990 през същия месец на 2020 г. и 504 270 през декември 2019 г.

Секторът на въздушния транспорт е започнал бавно да се възстановява през 2021 г., посочва Евростат. През първите първите месеци на миналата година обаче не е имало признаци за подобно възстановяване: януари (-68 на сто спрямо същия месец на 2019 г.), февруари (-73 на сто), март (-71 на сто), април (-70 на сто). Ситуацията е започнала да се променя през май (-67 на сто), юни (-54 на сто) и август (-31 на сто). През септември отново е бил налице малко по-голям спад (-33 на сто), но октомври (-30 на сто), ноември (-26 на сто) и декември (-24 на сто) са се доближили най-много до предпандемичните равнища.

Страните в ЕС с най-малък спад на търговските полети през декември 2021 г. са били Хърватия (-6 на сто спрямо август 2019 година), Гърция (-8 на сто) и Кипър (-9 на сто). За сметка на това полетите са намалели с над 40 на сто в Чехия и Австрия (-41 на сто и в двете страни). Спадът в останалите страни е бил под една трета.

Сравнявайки предпандемичната 2019 г. с 2021 г. страната показала най-много признаци за възстановяване по отношение на броя на пътническите полети е била Гърция (-29 на сто), следвана от Кипър (-38 на сто) и Люксембург (-39 на сто). От друга страна най-слабо е било възстановяването в Ирландия (-64 на сто), следвана от Словения и Чехия (-62 на сто и в двете страни).

Някои летища в ЕС са регистрирали рекорден скок в броя на търговските полети спрямо 2019 г. Най-голямото увеличение в броя на полетите е било отчетено на берлинското летище "Бранденбург" (+13 521 души или 16 на сто), Лиеж (+6972 или 21 на сто), парижкото летище "Бурже" (+ 2715 души или 8 на сто).
Най-голям спад е бил регистриран на големите европейски летища: Мюнхен (- 261 020 души или -64 на сто), Франкфурт на Майн (-250 712 души или -49 на сто) и "Шарл дьо Гол" в Париж (-247 959 или -50 на сто).