В област Търговище 2021 г. е приключила с рекордно ниско ниво на безработица. За декември равнището на регистрираната безработица е 7,4%, сочат данните от административната статистика на Агенцията по заетостта.

В област Търговище 2021 г. е приключила с рекордно ниско ниво на безработица. За декември равнището на регистрираната безработица е 7,4%, сочат данните от административната статистика на Агенцията по заетостта.

Снижението на годишна база е с 2,6 процентни пункта, конкретизират от Регионалната служба по заетостта в Русе.

Регистрираните безработни в трите бюра по труда от областта - Търговище, Омуртаг и в Попово, през месеца са били 3686. На годишна база намалението е с малко над 1 300 човека.

Традиционно най-високо е равнището на безработицата в община Антоново - 20,2 на сто, а на последно място сред общо петте общини е Търговище с 4%.

За ползване на посредничеството и услугите на бюрата по труда през месеца са се регистрирали нови 454 безработни. Освен тях, други 27 от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери, също са се регистрирали в териториалните поделения.

Броят на започналите работа регистрирани безработни е 197. От тях най-много са наети в сектора на държавното управление - 32,6 на сто, търговията - 16,7 процента, хотелиерство и ресторантьорство - 10,4 на сто. В реалната икономика са устроени 54,8% от започналите работа през последния месец на миналата година.

От институцията посочват още, че през декември общо 89 безработни от рисковите групи са били назначени на субсидирани работни места - 40 по програми и мерки за заетост и 49 по схеми на ОП "Развитие на човешките ресурси" (ОПРЧР). Схемата "Заетост за теб" по ОПРЧР, която стартира през юли 2020 г. като антикризисна мярка, е осигурила заетост на 1041 човека. А само през ноември 2021 г. са сключени трудови договори с нови 48 безработни.