Ц ялата ни страна вече е в тъмночервено на COVID картата на ЕС, спрямо която страните членки предприемат ограничения за свободно пътуване. Това става ясно от данните на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC).

Цялата ни страна вече е в тъмночервено на COVID картата на ЕС, спрямо която страните членки предприемат ограничения за свободно пътуване. Това става ясно от данните на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC).

Причината е, че към 28-и ноември 14-дневната заболеваемост у нас с над 500 на 100 000 население.

Миналата седмица само два от районите бяха в тъмночервен цвят – Югозападния и Северозападния.