0

З аместник-омбудсманът Елена Чернева-Маркова обясни защо е подала оставка и така де факто отпада от списъка с възможни кандидати за служебен премиер.

"По повод на множеството публикации за моята оставка като заместник-омбудсман, искам да заявя, че, по мое дълбоко убеждение, омбудсманът и зам.-омбудсманът на Република България са неполитизирани лица, които защитават правата и свободите на всички български граждани. В този смисъл, намирам заемането на политическа длъжност, каквато несъмнено е тази на министър-председателя, за несъвместимо с упражняваните от мен функции като зам.-омбудсман", заяви за БНТ Елена Чернева.

Преди два дни председателят на Народното събрание Росен Желязков уведоми парламента, че заместник-омбудсманът подава оставка по лични причини.