0

И А „Автомобилна администрация“ започна проверки на всички автобуси, извършващи превоз на деца и ученици преди началото на учебната година. Това е част от мерките за подобряване на безопасността и сигурността на децата и учениците.

От 1 септември до 14 септември инспекторите на агенцията ще извършат превантивен контрол във фирмите, които ще превозват деца през новата учебна година. Основната цел на тази част от инспекцията е да се проверят превозвачите - отговарят ли на всички изисквания, както и да се обърне внимание на техническото състояние на превозните средства и готовността им да превозват учениците. При констатирани пропуски ще бъдат издавани предписания за отстраняването им.

От първия учебен ден до 21 септември проверките ще продължат и на пътя, като инспекторите ще следят за техническото състояние на автобусите, валидността и наличието на необходимите документи за извършването на превозите, както и дали са изпълнени направените предписания, писа NOVA.