0

Н ай-скъпо у нас излиза да учиш компютърни технологии и медицина, показа проверка на „Телеграф“ в списъка със семестриалните такси на университетите. Той е публикуван в сайта на Министерството на образованието и науката по повод предложението на някои от вузовете да ги увеличат. Доста средства трябва да се вложат и в обучението по изкуства и спорт.

Приблизително половината от висшите училища - 25 от общо 52, предлагат скок на заплащането, като процентите са от 5-7 на сто до средно 20 на сто, а някъде и над 30 на сто. Ректорите са притеснени от новите правила за акредитация, от която зависи финансирането на учебното заведение. Дали вдигането на таксите не е предварителна застраховка е трудно да се каже. Факт е обаче, че за тези, които нямат статут на научноизследователски университет, ще е много трудно да вържат двата края.

Педагогика

Педагогиката е една от най-търсените и съответно най-масови специалности у нас. 530 лв. е таксата в професионално направление „Педагогика“ в Софийския университет. Студентите от специалностите „Начална и училищна педагогика“, „Логопедия“, „Предучилищна и социална педагогика“, „Медийна педагогика и художествена комуникация“ ще трябва да приготвят тази сума. За педагогика на обучението по физика и информатика, физика и математика, както и химия и информатика студентите ще плащат само 200 лв. Освен с ниската такса в тези специалности университетите се опитват да привлекат повече млади хора, които са готови след това да работят като учители. Точно по тези предмети търсенето на кадри в средните училища е огромно. Иначе педагогическите специалности са най-масови не само в Софийския университет, но и в останалите висши училища. Във Великотърновския университет се плащат 740 лв. за същата специалност, като това важи както за редовно обучение, така и за задочно. Със 100 лв. е по-скъпо обучението по информатика, математика и национална сигурност във ВТУ, а таксата за специалността „Изобразително изкуство“ е 1000 лв. В Бургаския университет пък педагогика се учи срещу 800 лв., но за различните педагогически специалности „Педагогика на обучението по....“ сумата е по-малка – 650 лв. 500 лв. за редовно обучение и 440 лв. за задочно е годишната такса за студентите, които ще изучават педагогика в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. В Русенския университет „Ангел Кънчев“ тези специалности са с такса от 780 лв., а в ТУ-София е 680 лв.

Хуманитарни

Средната такса за изучаване на хуманитарни науки в българските университети е 750 лв., а за социални, стопански и правни науки – 900 лв. В СУ за право се плащат 800 лв. Таксите за изучаване на филология, история и археология, както и философия в Югозападния университет „Неофит Рилски“ пък е 860 лв.

Технически

От една страна, някои от инженерните специалности са освободени от такси за обучение, защото това са и най-търсените кадри в последните години в индустрията, строителството и др. Но пък IT специалностите са значително по-скъпи заради добрата перспектива, включително и финансова, пред завършилите успешно, а също така и заради необходимостта висшето училище да разполага с най-съвременна техника, необходима за обучението. В Софийския университет таксата за специалностите „Компютърно инженерство“, „Комуникации и физична електроника“, „Информатика“ и „Софтуерно инженерство“ е 750 лв. В Бургаския университет се плащат 800 лв. За технически науки и енергетика в ТУ-София студентите ще плащат кръгло 1000 лв. Техническите университети в цялата страна са известни с това, че лесно се влиза, но самото обучение е натоварено, а успешното завършване - трудно. Но пък бизнесът гълта веднага инженерите, защото има огромен глад за кадри. Вероятно по тази причина в Техническия университет в Габрово таксата за машинно инженерство, електротехника и компютърна техника е 2000 лв. На този фон електротехника, електроника и автоматика в Химико-технологичния университет в София е с такса от 800 лв., а в Пловдивския университет по хранителни технологии – 940 лв.

Здравни

Обучението по медицина е едно от най-скъпите у нас. Таксите не са малки, но пък и държавата влага доста средства в този вид образование, след което голяма част от младите лекари отиват да специализират и работят в чужбина, а в здравната ни система се отварят огромни празноти. 925 лв. годишна такса се плаща за обучение по медицина и фармация в Софийския университет, между 1400 и 1200 във Варненския МУ в зависимост от курса. 1200 лв. е също в Пловдивския университет, в Плевен – 1200 лв. и съответно 1100 за втори курс, за фармация също се плащат 1100 лв. 1350 лв. ще трябва да плати всеки, който иска да се изучи за медицинска сестра или брат в Югозападния университет. Таксата за специалността „Здравни грижи“ на повечето места е около и над 1000 лв. 750 лв. годишно се плащат за специалността „Рехабилитатор“, „Медицински лаборант“, „Помощник-фармацевт“ и „Ортопедичен техник“ в Тракийския университет в Стара Загора.

В 18 специалности не плащат нищо

В 18 защитени специалности, които са част от осем професионални направления, студентите не плащат такси. Това са специалности от професионалните направления педагогика на обучението по религия, теология, математика, физически науки, научни технологии, енергетика, материали и материалознание. Без такси ще се обучават студентите в някои филологически специалности като иранистика и новогръцка филология. Защитени са и ядрена техника, ядрена енергетика, машини и апарати за хранително-вкусовата и биологичната промишленост, машини и апарати за хранително-вкусовата промишленост, топло- и ядрена енергетика.