0

О безщетението за втората година от майчинството ще бъде 780 лева, реши окончателно парламентът, гласувайки бюджета на Държавното обществено осигуряване. Обезщетението влиза в сила със задна дата от началото на годината.

Минималният осигурителен доход се приравнява на минималната заплата от 780 лв., решиха окончателно депутатите. Максималният месечен размер на осигурителния доход остава 3400 лева.

В частта по разходите депутатите приеха да се повишат изискуемите възраст и осигурителен стаж при пенсиониране за работещите при условията на трета категория труд, да се увеличи с 12% и минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по Кодекса за социално осигуряване от 467,0 лв. на 523,04 лв. месечно.

Народните представители приеха и да се увеличи максималният месечен размер на гарантираните вземания, изплащани от фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ от 1775 лв. на 1950 лв.,

В ДОО е предвидено да се запази минималният дневен размер на обезщетението за безработица - 18,00 лв. и максималният дневен размер – 85,71 лв. и да се запази размерът на еднократната помощ при смърт на осигурено лице – 540 лв.

По-рано депутатите одобриха окончателно бюджета на НЗОК, която ще разполага с малко над 7 милиарда лева.