0

Б ългарските четвъртокласници се представиха на високо ниво по четене, сочат данните на Международното изследване на уменията за четене PIRLS 2021. 

Нашенчетата са изкарали 540 точки срещу 537 за Италия. Зад нас са също Дания и Норвегия с 539 точки, съобщават от Центъра за оценяване в предучилищното и училищното образование към Министерството на образованието и науката, който е национален координатор. Отличници в уменията за четене на 11-годишните пък Сингапур е с 587 точки, Русия с 567 точки, Великобритания - 558 точки, и др.

Проучване

Изследването отчита постиженията на учениците и така се преценяват различията на образователните системи в света. То се провежда на всеки 5 години от 2001 година. През 2021 г. в PIRLS се включват 57 страни, като България участва за пети пореден път. Проучването у нас обхваща 4043 четвъртокласници от 151 училища в страната, както и техните 212 учители и родителите на 4037 от тях. Идеята на проучването е да се измерят способностите на децата да четат с разбиране, от една страна, а от друга - да извличат необходимата информация. Затова и текстовете, които четвъртокласниците трябва да прочетат, са както от художествената литература, така и с научнопопулярно съдържание. Освен това изследването проследява, четенето в училище и извън него. 

Ниво

Нивото се определя на базата на метод за сравнение на четири точки от скалата на постиженията. Най-високо е нивото на напредналите - 625 точки, за високо ниво се смятат и 550 точки, средното е 475 точки, а ниско - под 400 точки. Според данните на проучването българчетата се справят добре с художествените текстове и по-слабо с научно-популярните. Почти половината четат на високо равнище, а 16% имат способности над напредналото равнище. В другите държави резултати за напреднали имат 7%, наполовина на нашите. 80% от децата  у нас достигат 549 точки в училища, в които няма проблеми с дисциплината и сигурността. Дори и тези 4%, които се учат да четат в проблемни школа, успяват да наберат 458 точки. Проучването проследява придобиването на умения за четене в социалната среда, проучва се и мнението на учителите и родителите. Оказва се, че нагласите в семейството играят най-важна роля за резултатите на децата от 4-ти клас у нас. Във фамилиите на малчуганите с големи възможности една четвърт от книгите у дома са детски.

Библиотека

Уменията за четене са едно от най-важните условия за успешно учене, категорични са педагозите. Оказва се, че часовете по български език и литература, прекарани в училищната библиотека, имат много положителен ефект, посочва Гергана Меракова в „Продължаващо образование“. Оказва се, че сред толкова много книги децата правят по-лесно прехода от сричково към глобално четене. Учителката е приложила и игровия подход, както и използването на много нагледни материали. „Четенето е важен показател за развитието на умствените способности на учениците, както и на всеки човек въобще. Уроците по четене не са лесна задача. За да бъде обучението успешно и без психологическа травма за детето, то трябва да се осъществява при подходящи условия, в подходяща среда и чрез подходящи методи, по игрив и забавен начин”, категорична е Меракова.

НВО оценява разбирането на текста

Националното външно оценяване (НВО) на четвъртокласниците набляга на четене с разбиране на даден текст. Към откъса, който обикновено се дава на изпита, има въпроси, с които се разбира дали учениците са схванали правилно съдържанието. Диктовката и тестът пък са по-скоро за изясняване дали децата са усвоили преподавания в началния курс материал. В помагалата, които подготвят малчуганите за външното оценяване, има тестове по български език и литература -  тренировъчни, по теми от учебното съдържание и изпитни варианти. Включени са езикови тестове с избираем отговор, текстове за четене, съчинения по картинка с ключови думи и др. НВО за четвъртокласниците тази година е на 29 май по български език и литература и на 30 май по математика.