0

Н ови депутати положиха клетва в Народното събрание. Те влизат в парламента на мястото на назначените за министри в кабинета.

Росица Пандова влиза в НС на мястото на министъра на регионалното развитие и благоустройството Андрей Цеков. Мястото на Атанас Славов заема Радослав Василев.

Новите бяха приветствани от колегите си в пленарна зала. Те подписаха клетвените си листове и заеха местата си на депутатските банки.

Като първа точка от дневния ред депутатите следва да разгледат Проект на решение за възлагане на министъра на икономиката и индустрията да предприеме всички необходими действия пред „Централен депозитар“ АД по вписването на безналичните акции от община Варна в полза на държавата от капитала на „Международен панаир Пловдив“ АД, внесен от Росен Костурков и група народни представители на 5 май 2023 г.

Председателят на парламента Росен Желязков предложи да се премине към първо гласуване на промените в Търговския закон, тъй като в четвъртък в пленарна зала нямаше кворум и се наложи заседанието да бъде прекратено. Той предложи като следваща допълнителна точка първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за прилагане на разпоредбите на Закона за държавния бюджет на България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и на Закона за държавния бюджет на НЗОК за 2022, внесен от МС.

Георги Свиленски от БСП заяви, че министърът на финансите трябва да присъства на тази точка, а ако не може, следва точката да бъде гледана в сряда. Росен Желязков отбеляза, че Асен Василев ще се включи в дискусията. Предложението на председателя на НС беше прието с 214 гласа „за“, нито един против и нито един въздържал се.

Предложението да бъде включено в дневния ред първо гласуване на промените в Търговския закон беше прието с гласовете на 185 депутати „за“, трима против и 23 въздържали се“.