0

У никален вид светещи риби плуват в Пловдив. Те могат да се видят в зала „Морски аквариум“ на Регионалния природонаучен музей в града под тепетата. Единствена по рода си светеща риба притежава два бобовидни органа под двете си очи, съдържащи биолуминисцентни бактерии. Тези светещи органи са в полза на животното, когато то ловува. Четири на брой са новите обитатели от вида Голяма фенероока риба.

Атака

Чрез светлината тя привлича дребни животни близо до себе си и когато моментът настъпи, атакува. Населява водите на Тихия океан, крайбрежията на Индонезия, Филипините, Южна Япония и Големия бариерен риф. Този вид са нощни животни, а през деня се крият в рифовете с цел избягване на неприятната за тях слънчева светлина. Излизат нощем, за да се хранят. Именно поради непоносимостта си към светлина посетителите не бива да ползват светкавиците на телефоните и фотоапаратите си. Фенерооките риби са много плашливи и се стресират и от вибрации, уточняват от музея.

Уникални животински видове децата могат да видят и в ледения аквариум, който е разположен в новата зала „Полюси“ в Пловдивския природонаучен музей. Идеята е там да бъдат представи видове от Северния и Южния полюс. Така Пловдив става първият континентален град в Европа с експозиция от живи екземпляри, редки видове риби и безгръбначни от Антарктика.


В момента в аквариума плуват раци от Северна Финландия. В края на март със завръщането на българската антарктическа експедиция в него ще бъдат пуснати полярни риби и други морски обитатели. Антарктиците ни ги превозват със специално оборудване на борда на научноизследователския кораб „Свети свети Кирил и Методий“.

Води

Обитателите на аквариума живеят в много чисти води с температура от минус 1- минус 5 градуса. За подготовката му от музея са се консултирали с учени от Чили, които имат подобен научноизследоветлски аквариум. До края на март се очаква да пристигнат препарирани полярни сова, заек, пор и бяла лисица. В момента в залата има бяла мечка, полярна яребица, тъпоклюна кайра и Хумболтов пингвин. Аквариумът ще бъде допълван с видове от двата полюса, като тези, които няма да могат да съжителстват, ще бъдат разделени.