0

65 юници от млекодайната порода Холщайн внесе от Германия старозагорският Тракийски университет като по този начин увеличи стадото си до 500 бройки, съобщи ръководителят на академичния технологичен комплекс д-р Емил Димитров.

„Юниците са специално закупени за модерната роботизирана ферма, която престои да бъде изградена в най-кратки срокове. Новото съоръжение ще отговаря на най-високите технологични стандарти – посредством компютъризирана система ще бъдат напълно автоматизирани процеси като доене, следене на показателите на издоеното мляко, както и на основните физиологични показатели на отглежданите животни. Изграждането на фермата, както и закупуването на новите крави е изключително важно, тъй като тук се провеждат практическите занятия на учащите в две от най-старите структури на старозагорската „Алма Матер“- Аграрния и Ветеринарно-медицинския факултети, коментира придобивката д-р Димитров.

С придобиването на новите юници, стадото на стопанството от едри преживни животни, което до момента е наброявало над 400 животни, значително ще се увеличи. В резултат на това се очаква да нарасне и почти двойно обема на млеконадоя, който понастоящем е около 2 000 литра дневно. В комплекса се отглеждат и над 400 овце от различни български породи.