0

Б ългарска агенция по безопасност на храните констатира огнище на инфлуенца А (грип) в птицевъден обект за отглеждане на бройлери в хасковското село Войводово. В стопанството се отглеждат около 390 000 птици. С цел ограничаване на заболяването заболелите и контактни птици в обекта ще бъдат умъртвени по хуманен начин.

Около засегнатия животновъден обект е определена трикилометрова предпазна зона, в която попадат селата от община Хасково - Войводово, Манастир и Конуш. В 10-километровата наблюдавана зона са селата Стамболийски, Малево, Книжовник, Долно Войводино, Орлово, Долно Големанци, Мандра, Козлец, Текето, Гълъбец, Тракиец и Въгларово.

Огнище на птичи грип е установено в Хасково

Огнище е регистрирано и в село Доборско, област Кърджали. Заразата там плъзнала в нерегистриран птицевъден обект тип „заден двор“ за отглеждане на кокошки, токачки и пуйки. В птицевъдния обект се отглеждат около 100 птици.

Около засегнатия животновъден обект са определени 3-километрова предпазна зона, в която попадат селата Доборско, Багрилци, Чал и Перуника от община Крумовград и 10-километрова наблюдавана зона, в която попадат: град Крумовград и селата Чернооки, Тинтява, Калайджиев, Подрумче, Гулийка, Пелин, Рогач, Сливарка, Едрино, Каменка, Полковник Желязово, Качулка, Ковил, Джанка и Падало от община Крумовград и селата Бубино, Попско, Белополци, Пашкул, Конници, Ветрушка, Вис и Горско от община Ивайловград, област Хасково.

С цел ограничаване на заболяването и недопускане на неговото разпространение, ще бъдат предприети действия за умъртвяване по хуманен начин на заболелите и контактни птици в обекта.

*Източник: NOVA