0

О бщо 52 313 фиша за неправилно паркиране на обща стойност 1, 5 млн. лева са издадени през изминалите 11 месеца от Общинска полиция и инспектори на Центъра за градска мобилност в столицата, съобщиха от „Московска“ 33.

Само за май 2022 г. в София са издадени 5384 фиша на обща стойност 170 612 лева.

Постъпленията от платените глоби за неправилно паркиране влизат в общинския бюджет. Сумите за глобите са от 20 до 200 лева според Закона за движение по пътищата. Най-голяма е глобата за неправилно паркиране на инвалидно място. Поставен стикер на прозореца на колата показва, че е наложена глоба за неправилно паркиране. Фишовете не могат да се обжалват, тъй като има снимков материал за удостоверяване на нарушението. Гражданите са длъжни да ги платят в 14-дневен срок. Ако това не стане, издаденият фиш се смята за влязло в сила наказателно постановление и се изпраща за събиране от публичен изпълнител.