0

С толичната община продължава да спасява фасади на емблематични сгради с историческа стойност, намиращи се в сърцето на града. По този повод направление „Архитектура и градоустройство“ и в изпълнение на Наредбата за градската среда възложи изработването на проект за оформяне и цветово решение на фасадите на част от сградите по бул. „Княгиня Мария Луиза“ от пл. „Св. Неделя“ до пл. „Лъвов мост“ и по ул. „Екзарх Йосиф“ от пл. „Бански“ (бул. „Княгиня Мария Луиза“) до ул. „Г. С. Раковски“.

Разработката предлага модели за решаване на специфични проблеми, произтичащи от моментното състояние на всяка фасада, и дава концепции в помощ на собствениците и бъдещите инвеститори за съхраняване и подобряване на автентичната визия на сградния фронт в хармония с цялостното пространство. Проектът включва препоръки към оформлението на търговския приземен етаж на всяка сграда, които да имат отношение към цялостния архитектурен облик на конкретната сграда и околното пространство с оглед по-успешното развитие на търговска дейност и за създаване на по-приятна градска среда на уличния фронт. Предложени са решения за разполагане на решетки, тенти, реклами, фирмени надписи, козирки и др. Също така се дават предписания за премахване, преместване или оформяне на технически елементи като климатици, кабели, електроразпределителни касети, осветление и др.

Дейностите и препоръките са съобразени със статута на сградата и територията съгласно Закона за културното наследство. В тях освен това се посочва конкретният цвят, в който може да е фасадата и елементи от нея.