И зкуствения интелект (AI) разработен от компанията DeepMind намира все повече приложения, от контролирането на плазма за ядрен синтез до разрешаването на 50-годишен проблеми за сгъването на протеин, AI доказва възможностите си, променяйки границите на съвременната наука. Най-новото приложение на AI е в изследването на историята на световната писменост, компанията вече е насочила технологията си към задачата да възстанови непълни древни текстове, където AI се е справил с впечатляваща точност.

През последните пет – шест години, технологията за изкуствен интелект на DeepMind демонстрира впечатляващ напредък, предоставяйки практически потенциал и способност да се решат някои от най-сложните проблеми в науката, като вече споменатите. Други приложения включват, подобряването точността на прогнозата за дъжд, побеждаването на най-добрите играчи на Go в света и намаляването на разходите в центровете за данни на компанията майка Google. DeepMind прилага технологията си към древната история, с цел да предостави нова яснота на древни текстове, които са били повредени, преместени от първоначалното им местоположение или не могат да бъдат датирани точно.

WikiMedia/CC BY-SA 2.5

За това, изследователите от DeepMind, съвместно с историци и учени от Италия, Англия и Гърция и обучили AI посредством най-големия цифров масив от данни на гръцки надписи, въвеждайки отделни знаци и пълни думи. Полученият AI инструмент, който екипът нарича Итака (Ithaca), на гръцкия остров описан в Одисеята на Омир, успява да възстанови повредени текстове с точност от 62 процента, да идентифицира първоначалното им местоположение с точност 71 процента и да датира правилно текстовете с разлика от до 30 години от истинската дата на създаването им. Тъй като Итака е проектиран да бъде изследователски инструмент, готовата версия генерира няколко прогнозни хипотези на текст, от които историците могат да избират. При идентифицирането на първоначалното местоположение на текст, вместо само едно единствено решение, AI предлага карта с разпределение на вероятностите за 84 различни региона от древността, като прави същото с възможните години при датиране на текст. При експерименти, експерти историци постигат 25 процента точност при възстановяването на древни текстове, но когато използват Итака, тази точност се повишава до 72 процента. Целта е, технологията да позволи използването на потенциала на системите с изкуствен интелект, които да работят в сътрудничество с хора експерти, предоставяйки нова знания за древните цивилизации. DeepMind вече работи върху версии на инструмента, обучени на други древни езици, като Иврит, Демотически и Маянски. Компанията е направила Итака с отворен код, като предоставя безплатна интерактивна версия онлайн. Изследването е публикувано в списание Nature.

Източник: DeepMind