0

П ътуванията на български граждани в чужбина през май 2022 г. са 729,4 хил. или със 119,7 на сто над регистрираните през май 2021 г., когато заради COVID пандемията имаше различни ограничителни мерки.

Посещенията на чужденци в България са 803,3 хил. или със 119,7 на сто повече в сравнение с май 2021 г., съобщи Националният статистически институт.

Транзитните преминавания през страната са 37,4 на сто (300,6 хил.) от всички посещения на чужденци в България.

През май 2022 г. най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към Турция - 181,5 хил., Гърция - 162,9 хил., Румъния - 87,4 хил., Сърбия - 64,7 хил., Германия - 39,2 хил., Република Северна Македония - 33,8 хил., Италия - 29,2 хил., Австрия - 24,5 хил., Испания - 20,3 хил. и Франция - 14,5 хиляди.

От общия брой чужденци, посетили България през май 2022 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 48,8 на сто и достига 391,9 хиляди. В сравнение със същия месец на предходната година се увеличават посещенията на граждани от всички наблюдавани страни. Посещенията на граждани от групата "Други европейски страни" са 335,9 хил., или 41,8 на сто от всички посещения в България. Най-голям брой посещения са регистрирани от Турция - 136,4 хил., или 40,6 на сто от посещенията в тази група.

Най-много посещения в България през май 2022 г. са направили гражданите от Румъния - 157,5 хил., Турция - 136,4 хил., Гърция - 84,8 хил., Украйна - 68 хил., Сърбия - 52,9 хил., Германия - 48,9 хил., Република Северна Македония - 37,2 хил., Великобритания - 30,2 хил., Полша - 24,3 хил. и Израел - 10,3 хиляди, показват още данните на НСИ.