0

О т Спортния тотализатор отрекоха обвиненията на спортния министър Радостин Василев, че се оказва натиск на служители чрез заплахи за уволнения. Както е ясно, в четвъртък от екипа на министерството заявиха, че са получили десетки сигнали от служители на тотото за нередности в дружеството. Конфликтът между Василев и ръководството на тотализатора стартира преди седмица, когато министърът публично уволни цялото ръководство на държавното дружество и назначи проверка за финансови злоупотреби.

От Спортния тотализатор отрекоха обвиненията на спортния министър Радостин Василев, че се оказва натиск на служители чрез заплахи за уволнения. Както е ясно, в четвъртък от екипа на министерството заявиха, че са получили десетки сигнали от служители на тотото за нередности в дружеството. Конфликтът между Василев и ръководството на тотализатора стартира преди седмица, когато министърът публично уволни цялото ръководство на държавното дружество и назначи проверка за финансови злоупотреби.

„Във връзка с публикуваното съобщение от пресцентъра на Министерството на младежта и спорта, Ви информираме, че нито един член на Управителния съвет или ръководния състав на Български Спортен Тотализатор, не е оказвал натиск, заплахи за репресии и уволнение, и не е изисквал по никакъв начин от служителите на ДП БСТ, да подписват „определени“ декларации с неясно съдържание.

Предприятието не се издържа от държавния бюджет на Република България, а изцяло от търговска дейност и следователно оперативните му разходи не се влияят от бюджетирани за него средства.

Начислените обезщетения са изцяло от перо самоиздръжка на ДП „Български спортен тотализатор“, като по никакъв начин не намаляват изплащаните отчисления към ММС и не оказват влияние върху бюджета за развитие на българския спорт и култура.

Благодарение на настоящото ръководство на Български спортен тотализатор успяхме да спрем негативните финансови резултати, оптимизираме значително разходите, и за кратък срок повишихме приходите от продажби на хазартна дейност“, се казва в позицията на БСТ.