П рез втората половина от второто десетдневие на януари агрометеорологичните условия се определяха от средноденонощни температури около, а на много места в Северна България и над климатичните норми, но стойностите им не надвишаваха биологичния минимум, необходим за възобновяване на вегетационните процеси при земеделските култури според Драгомир Атанасов, агрометеоролог от НИМХ.

През следващия седемдневен период се очаква промяна в агрометеорологичните условия. Прогнозират се поднормени стойности на температурите, които ще поддържат в покой трайните насаждения и зимните житни култури. През периода на места в котловините се прогнозират минимални температури до -12 градуса, които при по-продължително задържане в условия без снежна покривка представляват опасност за къснозасетите есенни посеви, намиращи се в начални етапи от развитието си – поникване и начално листообразуване.

При пшеницата и ечемика наблюдаваните фази ще са братене агростанции Новачене, Павликени, Ямбол, Любимец, Пловдив, Пазарджик, Долни чифлик, Карнобат, трети лист агростанции Кнежа, Николаево, Търговище, Хасково, Кюстендил, поникване и начало на листообразуване агростанции Бъзовец, Сливен, Чирпан. През периода прогнозираното студено и ветровито време с превалявания от сняг ще ограничава възможностите за работа на полето и извършване на зимните санитарно-хигиенни мероприятия и резитби при овощните видове.