0

И ндексът на цените на производител в селското стопанство за третото тримесечие на 2023 г. пада с 24,9% спрямо същото тримесечие на 2022 г. в резултат на поевтиняване на продукцията от растениевъдството с 30,5% и на повишение на индекса на продукцията от животновъдството - с 10,5%, съобщават от НСИ.

Има спад на цените на селскостопанската продукция с 23,8% спрямо миналата година. Понижението в растениевъдството е с 29,9%, а в животновъдството има ръст с 13,9%.

Най-драстични са промените при цените на зърнените култури, които са надолу с 37,1% и техническите култури, където спадът е 33,7%. Това е в резултат на намалението на цената на меката пшеница - с 38,1%, и на слънчогледа - с 35,6%. Увеличение има при цените на зеленчуците и плодовете - с 9,5%.

С обратен знак са цените на живите животни, които поскъпват с 21,2%. Тук най-висок ръст има при цените на свинете – 30,4%. При продуктите от животновъдството обаче е регистрирано увеличение на цените едва с 0,7%, което е резултат от поевтиняването на кравето мляко - с 5,8%, и увеличението на цените на кокошите яйца за консумация - с 11,8%.

През третото тримесечие на 2023 г. спрямо съответното тримесечие на 2022 г. е отчетено повишение в цените на: посевния и посадъчния материал - с 9,9%, и ветеринарномедицинските продукти - с 4,6%. Намаляват цените на електроенергията и горивата - с 8,5%, минералните торове - с 44,9%, продуктите за растителна защита - с 5,4%, и фуражите - с 0,6%.