0

О коло 250 000 гости се очакват на Събора на овцевъдите в България, който започва на 24 май край Петропавловския манастир, съобщи Симеон Караколев, председател на националната асоциация на овцевъдите, на пресконференция във Велико Търново.

На него собственици на повече от 20 малки мандри ще представят своите овчи и кози млечни продукти в състезание, на което победителите за първи път освен медал за вкус и качество ще получат и графичен знак - еталон, който ще имат право да поставят върху опаковката. 
В навечерието на събитието Симеон Караколев коментира, че за 12 години се наблюдава увеличаване на консумацията на овче месо и млечни овчи продукти у нас. 

Овцевъдството обаче не прави изключение от общата картина в селското ни стопанство и производството в този подотрасъл също намалява. „Все  пак има едно закрепване на бройките в сектора. Наблюдава се прехвърляне на животни от по-малки ферми към по-големи и като цяло тече процес на окрупняване“, уточни той. 

Съборът има специални послания за организациите на производителите. „България е може би държавата с най-малко процент сдружени земеделски производители в цяла Европа.

От 60 000 регистрирани земеделски производители имаме 500 сдружени в групи и организации на производители. Ние сме най-назад на опашката в това отношение“, сподели Караколев. Това е основната причина през последните години неговата лична мисия, както и на асоциацията е да насърчават сдружаването и да правят всичко възможно да се създадат условия за по-голямо сдружаване на земеделските производители.

България е една от държавите, които са в челната тройка за подпомагане на овцевъдството в Европа. В страната има около 1 млн. овце по официална статистика.

През миналата година подпомагането за една овца е достигнало до 180 лева годишно. За сравнение, съседите от Румъния получават около 30 евро на овце, а в Северна Македония – 40 евро.

Номади

От думите на Караколев става ясно, че в България разходите за отглеждането на овце са по-големи. Според него у нас все още се работи по един остарял модел от времето на ТКЗС, който не може да се изкорени. За него е необяснимо защо за 200 овце стопаните си наемат пастири, доячи и в същото време се оплакват, че няма печалба.

„В Румъния има около 10 млн. овце. Там за разлика от нас поголовието е намаляло наполовина, а при нас спадът е 10 пъти през последните 40 години. При съседите продължава т.нар. номадско  овцевъдство, което е било много популярно в България навремето. Стадата са големи - 1000, 2000, 3000 броя, и овцевъдството се прави с ниски разходи. И съответно изкарват евтина продукция. Докато ние вкарваме допълнителни разходи“, разказа съпредседателят на НОКА.