0

П острадалите при изпълнение на гражданския дълг или ако случайно са получили увреждане при акция на органите на властта – полиция, армия и др., имат право на пенсия за гражданска инвалидност. Загубата на работоспособност трябва да е трайно намалена на поне 50 на сто, посочват от Националния осигурителен институт. За да се докаже обстоятелството, при което е получено увреждането, трябва да се представи документ, съставен или от кмета на съответната община, в която живее човекът, или от длъжностно лице на учреждението или органът, причинил страданието му. За тези лица в експертното решение на ТЕЛК е посочена причина на инвалидността - гражданска инвалидност. За разлика от социалната пенсия за инвалидност гражданската инвалидност може да се отпуска заедно с друга пенсия, при спазване на разпоредбите за съвместимост, например с пенсия за трудов стаж и възраст.

Права

Социалната пенсия за инвалидност и пенсията за гражданска инвалидност не са свързани с трудовата дейност на лицата. Те се отпускат на хората с увреждания, които са освидетелствани от ТЕЛК и им е определена трайно намалена работоспособност, вид и степен на увреждане в процент, съответстващ на изискванията в Кодекса за социално осигуряване. Социална пенсия за инвалидност имат право да получават всички, навършили 16 г., които имат намалена работоспособност над 71 на сто. В експертното решение на ТЕЛК трябва да е посочена причина за инвалидност – общо заболяване. Този вид пенсия е предназначен за хора, които нямат право на пенсия за инвалидност от трудова дейност и не им е отпусната друга пенсия, включително и в друга държава.

Размер

Размерът на социалната пенсия за инвалидност и на тази за гражданска инвалидност е процент от социалната пенсия за старост. Той е различен от процента за трайно намалена работоспособност и степен на увреждане. От 1 юли миналата година социалната пенсия за старост е 247 лв., а до тази дата размерът й беше 170 лв. При степен на увреждане 100 на сто с определена чужда помощ размерът на социалната пенсия за инвалидност е 160 на сто от пенсията за старост или 395,20 лв. след увеличението през миналата година. За увреждане над 90 на сто размерът на социалната пенсия за инвалидност е 140% от социалната пенсия за старост - 345,80 лв. От 71 на сто до 90 на сто социалната пенсия за инвалидност е 130%,  или 321,10 лв.

При пенсията за гражданска инвалидност хората, които имат право да я получават, се делят на три категории. При степен на увреждане над 90 на сто размерът на пенсията е 150% от социалната пенсия за старост. За увреждане от 71 до 90 на сто размерът е 140% отново от социалната пенсия за старост, а от 50 на сто до 70,99 на сто размерът е 115% от пенсията за старост. От НОИ уточняват, че за хората, осигурени за всички социални рискове или само за трудова злополука или професионална болест, пенсията за гражданска инвалидност може да се изчисли по реда, по който се определят пенсиите за трудова злополука или професионална болест и да се вземе по-благоприятния за пенсионера размер. Важно е да се отбележи, че за придобиване на право на социална пенсия за инвалидност и на пенсия за гражданска инвалидност няма изискване за продължителност на осигурителния стаж на лицата, допълват от НОИ.

Изплащат помощи и добавки през март

Пенсиите за инвалидност, добавките за чужда помощ и социалните помощи за хората с изтекло решение на ТЕЛК, ще се изплащат от средата на март, съобщиха от НОИ. В края на миналата година парламентът реши, че парите няма да се спират, докато се получи новото решение, както беше до тогава. Оказа се обаче, че заради технически проблеми и забавяне на списъците, инвалидните пенсии и помощите ще се забавят с над два месеца. Принципно информацията трябва да се подава от Министерството на здравеопазването до НОИ и Агенцията за социално подпомагане всеки месец до 20-о число. Има и изискване - право на тези суми ще имат хората, които са подали заявление за преосвидетелстване, не по-малко от три месеца преди изтичане на експертното решение и не са успели да се явят на ТЕЛК навреме поради забавяне в медицинската експертиза.
През март ще бъдат възстановени служебно парите на хората с пенсия за инвалидност поради общо заболяване, пенсия за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест, пенсия за военна инвалидност, пенсия за гражданска инвалидност, социална пенсия за инвалидност и наследствена пенсия, която се изплаща на база процент за степен на увреждане, определена от ТЕЛК, както и добавката за чужда помощ.