0

П реизчисляват пенсиите на 335 932 души, придобили осигурителен стаж след пенсионирането си или след последното им преизчисление. Това ще се случи на 1 април.

Промяната обхваща всички работещи, получаващи трудови пенсии за осигурителен стаж и възраст, пенсии за инвалидност поради общо заболяване или пенсии за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест.

Условия

Те трябва да имат придобит осигурителен стаж през предходната 2022 г. и да не са подавали заявление за преизчисляване на пенсията им с придобит след пенсионирането им осигурителен стаж и осигурителен доход до датата на настоящото служебно преизчисляване. То стартира като извънредна мярка през март 2020 г. Тогава тя обхвана лицата, които не са подавали заявления за преизчисляване на пенсиите с осигурителен стаж и/или осигурителен доход през 2019 г., както и през 2020 г. до въвеждането на извънредното положение на 13 март 2020 г. През 2021 г. извънредната мярка беше трансформирана в постоянно действаща, в резултат на което в началото на април същата година бяха преизчислени служебно пенсиите на 294 000 работещи пенсионери. През 2022 г. броят им достигна малко над 340 000. Средният размер на увеличението на пенсиите при последното преизчисление беше 13,20 лв. За тази година още не е ясно какво ще бъде нарастването им, заявиха за „Телеграф“ от НОИ.

Обяснение

От института разясняват защо преизчисляването е от 1 април, а не от 1 януари, което според някои пенсионери е в техен ущърб. От там обясняват, че ако преизчисляването се извършва от 1 януари на всяка година с допълнително придобития от пенсионера осигурителен стаж до края на предходната календарна година, каквито предложения са правени, това не би донесло допълнителни ползи за пенсионерите, тъй като заради обмена на осигурителните данни и времето за технологична обработка на близо 400 хиляди пенсии, изплащането им пак би се реализирало през април. При извършване на преизчисляването на тази дата всяка година не се пропуска нито един период с положен осигурителен стаж след пенсионирането. Новият размер на пенсията се изплаща 12 месеца до следващото ежегодно преизчисляване, като върху него се отразява осъвременяването от 1 юли в съответната година.