0

В идеоигра, разработена от италианска неправителствена организация за действие срещу климатичната криза, набира популярност сред деца и възрастни.

В Change game участниците сами изграждат свой град в среда по избор – планина, крайбрежие, остров, провинциален или урбанизиран район и се заемат с организацията и благоустройството. Играчите решават как и откъдето да снабдяват града с вода и енергия, определят и развиват промишленост и услуги, управляват природните ресурси, търгуват с тях, инвестират в изследвания, образование, здравеопазване, развлекателни дейности. И докато се занимават с всичко това, те не бива да забравят, че колкото повече вредни емисии се отделят в атмосферата от предприетата от тях дейност, толкова повече опасности и предизвикателства ще ги застигат в играта – горещи вълни, суша, наводнения, показване на морското равнище, епидемии от болести и зарази, пише БТА.

Целта на играта, разработена миналата година по идея на фондация Евросредиземноморски център по климатичните промени, е да покаже по достъпен начин и на деца, и на възрастни, сложните взаимовръзки между хората, климата и природните екосистеми. Играта е насочена специално към училищата, за да привлече вниманието на децата към промените в климата и нуждата от активни действия, за да опазим планетата.

Съвети

От фондацията предоставят на учителите съдействие и съвети как да интегрират играта в образователния процес и работата с децата.

Сhange game е основана на научни факти и познание, каза Мауро Буонкоре, ръководител на отдела за комуникации на италианската неправителствена организация пред журналисти в Брюксел на семинар, организиран в началото на месеца от Европейския хъб Наука и медии, част от панела за бъдещето на науката и технологиите на Европейския парламент (ЕП). Буонкоре, който оглавява и звеното за иновативни платформи за разпространение на научното познание на фондацията, участва в разработването на идеята за компютърната игра. Тя е достъпна и за Андроид, и за iOS и е създадена с подкрепата на Европейския институт за иновации и технологии (ЕИТ).

Фондацията се занимава с международни и интердисциплинарни изследвания, свързани с промените в климата, прави прогнози и анализи за бъдещето на планетата и на обществата. Експертите на организацията изследват и моделират климатичната система и взаимодействието й с обществото, за да предоставят своевременно научни резултати, нужни за стимулиране на устойчив растеж, за защита на природата и оформяне на политики за адаптиране към промените в климата. Една от водещите роли на фондацията в създаването и поддържането на играта, започнала като образователен проект, е да подава актуални научни данни за определяне на параметрите и оформяне на предизвикателствата в играта, каза Буонкоре.

Дискусия

Ако успеем да кажем на хората как промените в климата ще засегнат тях и децата им, тогава и най-незаинтересуваните ще се заслушат, каза в дискусията на семинара Ан-Софи Гаригу от проекта Общност за знание и иновации за климата на ЕИТ (Climate - KIC).

Ролята на компютърните и видеоигри в привличането на общественото внимание към проблемите с климата и намирането на решения за климатичната криза се отчита и в ООН. Немалка част от компаниите в гейминг индустрията работят с ООН, за да се ангажира общественото внимание и да се стигне до активни действия. „Индустрията на видеоигрите е вероятно най-мощното сред средствата за привличане на внимание, за достигане до най-широк кръг от хора и за ангажиране”, каза неотдавна пред изданието „Ю Ен Нюз” Сам Барат, ръководител по образованието и младежта в програмата на ООН за околната среда.

През последните две години вече имаше редица интересни инициативи и игри, които предизвикаха действия извън екраните, отбелязва изданието. То дава пример с различни инициативи в игрите по време на турнира Джем 2021, организиран от обединение между водещи представители на гейминг индустрията и програмата на ООН за околната среда, довели до засаждането на над 266 000 дървета. Отделно само популярната британска видеоигра "Алба" е провокирала засаждането на един милион дървета, посочва изданието на ООН.

В Джем 2021 участваха студиа с общ обхват от един милиард играчи, които успяха да ангажират 130 милиона играчи по света с около 60 000 ангажимента за кампаниите на ООН и 800 000 долара дарения за различни благотворителни организации с екологични каузи, отбелязва "Ю Ен Нюз".