0

О фициални представители на Европейския съюз обявиха публично, че болестта птичи грип е на път да предизвика нова пандемия, тъй като се разпространява прекалено бързо и здравните власти не могат да го овладеят.

Европейският орган за безопасност на храните (EFSA) издаде предупреждение, в което се отбелязва, че „е наблюдавано предаване между видове птици и бозайници, особено във ферми за животни с ценна кожа, където са докладвани огнища“.

Въпреки че е рядко заразените птици да предадат вируса на хората, агенцията предупреди, че нови щамове могат да представляват опасност в бъдеще. „Тези вируси продължават да се развиват в световен мащаб и с миграцията на дивите птици могат да бъдат избрани нови щамове, носещи потенциални мутации за адаптиране към бозайници“, се посочва в предупреждението.

„Ако вирусите на птичия грип A (H5N1) придобият способността да се разпространяват ефективно сред хората, може да възникне широкомащабно предаване поради липсата на имунна защита срещу вирусите H5 при хората“, предупреждават още здравните власти.

За да се предотврати рискът от пандемия от птичи грип, агенцията препоръча да се предприемат стъпки за ограничаване на заразата и предотвратяване на разпространението на бозайници и хора.