0

П рез ноември 2021 г. общият български износ нараства на годишна база с цели 26,3% до 6,1961 млрд. лева, докато общият внос в нашата страна се повишава с 32% до 7,5519 млрд. лева. Това сочат данните на Националния статистически институт (НСИ).

През ноември 2021 г. общият български износ нараства на годишна база с цели 26,3% до 6,1961 млрд. лева, докато общият внос в нашата страна се повишава с 32% до 7,5519 млрд. лева. Това сочат данните на Националния статистически институт (НСИ).

Общото външнотърговско салдо през ноември остава отрицателно и е в размер на 1,3558 млрд. лева. За първите единадесет месеца на изминалата година общият износ на България се увеличава с 23,3% до 61,9924 млрд. лева спрямо същия период на 2020 г., докато вносът на стоки в нашата страна се повишава с 26,3% до 69,3565 млрд. лева, а общото външнотърговско салдо за периода януари - ноември 2021 г. е на дефицит от 7,3641 млрд. лева.

Износът на стоки от България в посока страните от ЕС скочи през ноември 2021 г. с 32,7% спрямо година по-рано, а към трети страни нараства с 12,9%, докато вносът от Европейския съюз се увеличава с 27,3%, а от трети страни - с 39,6 на сто. За първите 11 месеца на 2021 г. износът на стоки в посока ЕС се повишава с 24,9% спрямо същия период на 2020 г., а към трети страни с 20,0%. В същото време вносът в България през периода януари - ноември 2021 г. от ЕС нараства с 25,3%, а от трети страни с 27,8 на сто.