0

О ръжия за над 190 000 лева пусна на търг Националната агенция за приходите. Обявата е качена на сайта на институцията. Продават се общо 165 оръжия, сред които пистолети и пушки, разделени в два списъка. В първия има 4 броя Валтер, 12 броя Щаер, 16 броя Браунинг, 12 броя Зиг зауер, 1 брой Колт магнум, 2 броя Макаров, 27 броя Берета, 1 брой Германика, 3 броя Мозберг, 5 броя Маверик. Те са оценени на 85 939 лева.

Във втората група се включват 82 броя оръжия, сред които 4 броя Валтер, 12 броя Щаер, 16 броя Браунинг, 13 броя Зиг зауер, 1 брой Макаров, 28 броя Берета, 1 брой Германика, 2 броя Мозберг, 5 броя Маверик. Първоначалната им цена е 83 899 лева.

Състояние

Повечето оръжия са въведени в употреба в периода 1996-2008 г. Няма данни дали са били закупени като нови изделия, но общото им състояние според външния им вид може да се категоризира като много добро, добро и удовлетворително. Оръжията са били за охранителна дейност, което предполага, че не са ползвани интензивно за стрелба. Общото състояние на оръжията е добро и са напълно годни за използване по предназначение. За всички тях има издадено разрешение от началник на РУ Полиция към МВР.

Участници

Изисквания във връзка със спецификата на предлаганото за продажба имущество е участниците да имат валидно издадено разрешение за придобиване на съответния вид огнестрелно оръжие и/или за търговия с оръжие. Депозитът за участие в търга, в размер на 20 на сто от обявената начална продажна цена, се внася по банков път. За първата група с оръжия депозитът е 14 300 лева, а за втората – 13 983 лева. Регистрацията на участниците в търга започва на 31 май в 13,30 часа, като същите следва да представят пред водещия търга и подпомагащите го служебни лица необходимите документи за участие в търга, като заверени копия от тях се прилагат към делото и не се връщат.